TW:toegevoegde waarde van het boekjaar. Die krijgt u door het verschil te nemen tussen de productiewaarde en de intermediaire prijzen die worden betaald aan andere bedrijven die half afgewerkte producten of grondstoffen leveren.
...

TW:toegevoegde waarde van het boekjaar. Die krijgt u door het verschil te nemen tussen de productiewaarde en de intermediaire prijzen die worden betaald aan andere bedrijven die half afgewerkte producten of grondstoffen leveren. De formule: 70/74 - 740 - 60 - 61 + 1521 + 1522 (voor de volledige schema's);of: 70/61 (voor de verkorte schema's).[{thinsp}]TW/OC: de verhouding van de toegevoegde waarde tot de omzet. Wordt bereikt door deling van de toegevoegde waarde (berekend volgens de bovenstaande formule) door de omzet (mecanografische code 70). [{thinsp}]PK/TW: de personeelskosten uitgedrukt als percentage van de toegevoegde waarde, volgens de formule: (62 + 1521 + 1522/TW) x 100. [{thinsp}]FK/TW: de financiële lasten, na aftrek van subsidies en intresten, in verhouding tot de toegevoegde waarde. Formule: [(65 - 9126)/TW] x 100. [{thinsp}]NKK/TW: de afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen in procent van de toegevoegde waarde. Berekeningswijze: [(630 + 631/4 + 635/7)/TW] x 100. [{thinsp}]INV:materiële investeringen van het boekjaar. Voor de jaarrekeningen met volledig schema wordt dit samengesteld uit de volgende posten: 816/1 + 816/2 + 816/3 + 816/4 + 816/5 + 816/6 + 822/1 + 822/2 + 822/3 + 822/4 + 822/5 + 822/6 - 829/1 - 829/2 - 829/3 - 829/4 - 829/5 - 829/6. Voor de jaarrekeningen met verkort schema kunt u de volgende formule gebruiken: 816/9 + 822/9 - 829/9. [{thinsp}]ADK: gemiddelde betalingstermijn van klanten, uitgedrukt in dagen. Wordt berekend door de som van de schuldvorderingen uit handel en de geëndosseerde wissels te delen door de omzet vergroot met de BTW. Omgezet in mecanografische code geeft dat: [(40 + 9150)/(70 + 74 - 740 + 9146)] x 365). Deze berekening is slechts voor volledige schema's mogelijk, in de verkorte schema's valt immers vaak geen omzet te lezen. Dat is de reden waarom we deze ratio niet berekenden telkens we te maken hadden met een verkorte balans, wat eerder uitzonderlijk is in de Trends Top 5000. [{thinsp}]ADL: gemiddelde betalingstermijn van leveranciers, uitgedrukt in dagen. Deze wordt berekend door de totale handelsschuld te delen door het bedrag voor de aankoop van producten, diensten en allerlei goederen. De formule ziet er als volgt uit: [(44) / (600/8 + 61 + 9145)] x 365. [{thinsp}]TW/AP:toegevoegde waarde per werknemer. TW/1003, of _ bij gebrek daaraan _ 9087. [{thinsp}]AP:aantal personen tewerkgesteld door de onderneming. Komt in elke sociale balans voor onder de code 1003, of bij gebrek daaraan, in de bijlagen van de sociale balans onder de code 9087.