Procter & Gamble haalt in Mechelen een jaaromzet van ongeveer 20 miljard frank. De hoofdbrok bestaat uit de productie van waspoeders, waarmee P&G een aandeel van 35% van de Europese markt inneemt. Sinds 1996 is de chipsfabriek goed voor 40% van het in Mechelen geproduceerde volume. De Mechelse vestiging krijgt nu een strategische opdracht, met de distributie van P&G-producten naar Noord-Europa.
...

Procter & Gamble haalt in Mechelen een jaaromzet van ongeveer 20 miljard frank. De hoofdbrok bestaat uit de productie van waspoeders, waarmee P&G een aandeel van 35% van de Europese markt inneemt. Sinds 1996 is de chipsfabriek goed voor 40% van het in Mechelen geproduceerde volume. De Mechelse vestiging krijgt nu een strategische opdracht, met de distributie van P&G-producten naar Noord-Europa. Algemeen directeur Amaat Martens: "Met de productie van detergenten en chips bereiken wij op technologisch vlak en qua personeel een zeer hoog niveau. Maar de afhandeling in het magazijn was aan modernisering toe. Het nieuwe distributiecentrum heeft een stockagecapaciteit van 30.000 paletten, die automatisch worden beheerd. Met de investering kunnen we overbodige trafieken en opslagactiviteiten in ons distributienetwerk wegsnijden." In het distributiecentrum kunnen 25 wagons per dag worden geladen. Met de NMBS zijn akkoorden gemaakt over het gebruik van het spoorwegnet tijdens de daluren. "Vroeger reden de goederen per vrachtwagen naar het rangeerstation in Muizen," aldus Martens. "Dat was niet alleen omslachtig en duur, maar het veroorzaakte ook heel wat verkeersoverlast."In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, besteedt P&G de operatie niet uit aan een logistiek bedrijf. Martens: "De inschakeling van een externe partner, zoals vroeger, brengt nog méér transport mee. De investering van 660 miljoen frank wordt op drie jaar terugverdiend. Bovendien is de distributie een corebusiness, een van de drie hoofdfuncties van onze vestiging." De P&G-top draagt Mechelen een warm hart toe. Het veroveren van de chipsproductie betekende een overwinning in een interne strijd onder heel wat buitenlandse "collega's". De fabriek in Mechelen biedt vandaag werk aan ongeveer 800 personen. In de nabije toekomst komen daar nog eens 200 nieuwe jobs bij. Wat maakt Mechelen zo speciaal?Amaat Martens: "Mechelen heeft een aantal belangrijke logistieke troeven. De verbinding via de weg, het water en het spoor zijn belangrijk voor de overslagfunctie. Ook het politiek klimaat is gunstig. Het stadsbestuur denkt positief mee met een onderneming die wil groeien."Een ander - eerder subjectief - element gaf volgens directeur Martens de doorslag. "De Amerikaanse bazen zijn zeer gevoelig voor het Vlaamse dynamisme. Zij vinden hier op alle niveaus werknemers die zich energiek achter iedere opdracht zetten. Een goed economisch dossier is natuurlijk belangrijk, maar buitenlandse mededingers hebben het vaak moeten afleggen, wegens de creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers. Voor de Amerikanen spelen mensen in de onderneming nog steeds de hoofdrol."