De partijvoorzitters van de zeven Vlaamse partijen hebben hun huiswerk gemaakt over de thesis van Spolaore en Alesina. Kort samengevat voorspellen de twee economen meer staten door de democratisering van de wereld en beperkte kosten voor staten die zich willen afscheiden (zie hoofdtekst). Trends polste aan de vooravond van de regionale en Europese verkiezingen naar reacties.
...

De partijvoorzitters van de zeven Vlaamse partijen hebben hun huiswerk gemaakt over de thesis van Spolaore en Alesina. Kort samengevat voorspellen de twee economen meer staten door de democratisering van de wereld en beperkte kosten voor staten die zich willen afscheiden (zie hoofdtekst). Trends polste aan de vooravond van de regionale en Europese verkiezingen naar reacties. Is de theorie van Spolaore en Alesina relevant voor België? ELS VAN WEERT (SPIRIT). "Het boek bewijst dat kleine landen niet tot de economische woestijn veroordeeld hoeven te worden. Landen als Finland, Ierland en Zweden worden tot de wereldtop van kenniseconomieën gerekend. En Richard Florida prees onlangs nog Vlaanderen als creatieve potentiële regio." STEVE STEVAERT (SP.A). "Voor mij is het twijfelachtig of het relevant is. Statenanalyse is in deze tijd achterhaald. De benadering is bovendien zeer economisch en maakt abstractie van culturele, historische, geografische, klimatologische en ideologische factoren. Die zijn op z'n minst even essentieel in de welvaartcreatie van een bevolking." FRANK VANHECKE (VLAAMS BLOK). "Ongetwijfeld. België is een heterogeen land waar de elite de macht en het voortbestaan van België steeds heeft afgekocht van de centrifugale krachten. Spolaore heeft het ook over het dure transfersysteem tussen armere en rijkere regio's. De Walen zijn de netto-ontvangers en de Vlamingen heeft men de afgelopen decennia gepaaid met de federale staatsstructuur. Dit land is niet groot genoeg om mede door middel van schaaleffecten de kostprijs van de heterogeniteit te financieren." GEERT BOURGEOIS (N-VA). "Het idee van de kosten-batenafweging sluit naadloos aan bij het N-VA-pleidooi voor een Vlaamse lidstaat in een democratisch Europa. Een Vlaamse staat biedt vanzelfsprekend het voordeel van homogeniteit. Wie een rationele analyse maakt, moet vaststellen dat Vlaanderen vandaag als objectieve natie veel sterker is geworden dan België. Anderzijds worden de schaalvoordelen ondervangen door de Europese constructie." YVES LETERME (CD&V). "De stellingen hebben relevantie voor zowel België als voor de EU. Het boek houdt in feite een warm pleidooi voor het subsidiariteitsbeginsel en federale staatsstructuren. Terecht stippen de auteurs aan dat de EU te veel actief is op domeinen waar er grote verschillen zijn in voorkeuren en waar de schaalvoordelen beperkt zijn. En ook omgekeerd: de EU is te weinig actief op domeinen waar er juist wel schaalvoordelen en relatief homogene voorkeuren zijn." DIRK STERCKX (VLD). "Voor België betekent dit dat de discussie over de meest wenselijke staatsinrichting in principe een stuk rustiger en objectiever kan verlopen dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden. Wij zijn voorstander van de overdracht van een hele reeks van bijkomende bevoegdheden naar Vlaanderen om zo het bestuur te verbeteren. Daardoor kan wat Spolaore en Alesina 'de kosten van de heterogeniteit' noemen, een stuk worden beperkt. Maar als politicus moet ik er wel op wijzen dat politieke processen, zeker als het om ingrijpende zaken gaat, niet altijd volgens strikt rationele schema's verlopen." VERA DUA (GROEN!). "Sommige politieke partijen zullen in dit boek argumenten vinden om te pleiten voor een splitsing van België. Ikzelf behoor niet tot de voorstanders van een opsplitsingspolitiek. De Groenen willen het federale kader behouden, maar er moet wel een inhoudelijk kerntakendebat komen over welke bevoegdheden aan het federale niveau toebehoren en welke beter op regionaal niveau zitten. De sociale zekerheid willen we federaal houden, omdat het gaat om solidariteit tussen burgers." Hier vindt u de volledige reacties van de partijvoorzitters van N-VA, VLD, Groen!, CD&V, Vlaams Blok, SP.A en Spirit.