Het Antwerpse Ipem speelt in op de snelgroeiende infrastructuurwerken in Zuidoost-Azië,die met privé-gelden worden gefinancierd. In Vietnam investeert het bedrijf in een hotel, een kantoorgebouw, een haven.
...

Het Antwerpse Ipem speelt in op de snelgroeiende infrastructuurwerken in Zuidoost-Azië,die met privé-gelden worden gefinancierd. In Vietnam investeert het bedrijf in een hotel, een kantoorgebouw, een haven."Tijdens het bezoek van de Belgische premier aan Zuidoost-Azië is een belangrijk baggercontract ondertekend dat Ackermans & van Haaren heel wat inkomen zal bezorgen," meldde een beursblad enthousiast. "Maar daar gaat het nu net niét om," zegt Filip Martens, directeur van Ipem ( International Port Engineering & Management). "In dit land heeft iedereen een baksteen in de maag. Wie het woord 'haveninvestering' hoort, denkt alleen nog maar aan bouwcontracten." Als Ipem dan géén vehikel is om contracten naar België te slepen, wat is het dan wel ? "Wij analyseren mogelijke haveninvesteringen in het buitenland ten bate van onze aandeelhouders en mede-investeerders," stelt Martens. "En wat meer is : wij zullen zelf participaties nemen. Noem ons maar een in house investment banker." De aandeelhouders van Ipem zijn de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (22,4 %), het bouwbedrijf CFE (22,4 %), de familiale holding Groep De Cloedt (10,2 %) en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen ( Gimv, 45 %). In Vietnam investeert Ipem in een havencentrum met hotel annex kantoorgebouw én in een haven met industrieterreinen (zie kaderstuk). "Wij hebben géén contract ondertekend om kaaimuren te bouwen, wij hebben een concessie-overeenkomst afgesloten. Wij bouwen, betalen de rekening en mogen dan dit alles voor vijftig jaar verhuren," legt Filip Martens uit. "De bouw vormt slechts één heel klein stukje van het project. Wij werken samen met de Vietnamese overheid omdat Vietnam behoefte heeft aan transportinfrastructuur. En zo'n behoefte lenig je niet met het bouwen en factureren van een kaaimuur, daar heb je een totaalconcept voor nodig." TIJGERWELPEN.Dat concept past in een trend waarbij de privé-sector meer en meer de ontwikkeling van infrastructuurwerken op zich neemt. Het klassieke verhaal : de overheid wil een haven, een consultant tekent een plan dat de behoeften van de overheid overtreft en de kosten rijzen de pan uit. Zegt Martens : "60 % van de havenontwikkeling in Azië is nu al in handen van privé-groepen en investeringsfondsen."De Aziatische tijgerwelpen kennen een double digit growth. Dat vertaalt zich onder meer in enorme transportbehoeften, vooral aan basisinfrastructuur, om te vermijden dat die groei stilvalt. Maar deze landen kennen sterke budgetbeperkingen. "Dus zoekt de overheid investeringen die uitbesteed kunnen worden aan externe financiers," legt Martens uit. "Klassieke voorbeelden, ook in België, zijn energie, telecom of waterbevoorrading. De havensector ligt moeilijker omdat de basisinvesteringen zeer groot zijn. Maar de grote transportbehoeften in Azië garanderen een mooie return." De nu ondertekende contracten schetsen een kader. "De overheid heeft haar behoeften gedefinieerd en de concessietermijn bepaald. Tegelijk heeft het privé-consortium zijn doelstellingen, middelen, acties en timing vastgelegd," zegt Martens. Daarvoor werd geen beroep gedaan op externe consultants, wel op de praktijkervaring van bedrijven uit de eigen groep. Toch mooi meegenomen dat de aandeelhouders van Ipem ook enkele van de belangrijkste bouw- en baggerbedrijven ( CFE, Decloedt, Dredging International...) controleren ? "Ja, en ook terminaloperators, scheepsfinanciers en rederijen. De hele groep van en rond onze aandeelhouders heeft 60 miljoen ton of één derde van de Vlaamse haventrafiek in handen," legt Martens verder uit. "Wij putten uit de knowhow die wij in deze cluster hebben opgebouwd. En juist dat stelt onze mede-investeerders gerust : zij zijn immers financiële partners, geen havenspecialisten. Als bedrijven uit onze groep qua prijs, kwaliteit en timing in ons schema passen, worden ze uiteraard bij de uitvoering van het project betrokken. Het belangrijkste is echter dat ons totaalconcept werkt, anders haken de eigen aandeelhouders én de mede-investeerders af." En de toekomst ? "Wij bereiden gelijkaardige projecten in Zuidoost-Azië voor. Momenteel praten wij met grote Duitse investeerders," stelt Martens. Is Vlaanderen met zijn tekort aan budgetten voor infrastructuurwerken dan niet rijp voor dit concept ? "Niets is uitgesloten," besluit Filip Martens. L.V.L.FILIP MARTENS (IPEM) Rechtstreekse investeringen in Vietnam.