Bij de veroordeling van Artwork Systems Group ( AWSG) tot een belasting van 58 miljoen euro beroept de rechter zich op de verplichting dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming. Volgens Olivier Van Ermengem (Linklaters De Bandt), de advocaat van AWSG, geeft de rechter echter een veel te ruime interpretatie aan deze regel: "Het vonnis stelt dat het getrouwe beeld van de jaarrekening boven alle andere beginselen s...

Bij de veroordeling van Artwork Systems Group ( AWSG) tot een belasting van 58 miljoen euro beroept de rechter zich op de verplichting dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming. Volgens Olivier Van Ermengem (Linklaters De Bandt), de advocaat van AWSG, geeft de rechter echter een veel te ruime interpretatie aan deze regel: "Het vonnis stelt dat het getrouwe beeld van de jaarrekening boven alle andere beginselen staat. Zowel de Commissie voor Boekhoudkundige Normen als de rechtsleer heeft echter meermaals bevestigd dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen geldt. Een courant voorkomende transactie, zoals de verwerving van activa beneden de marktwaarde, behoort hier niet toe." OLIVIER VAN ERMENGEM (LINKLATERS DE BANDT). "Als je de redenering van de rechter volgt, had AWSG de aandelen moeten boeken tegen de waarde van de beurskapitalisatie: 166 miljoen euro. Hiervan zou het bedrijf de aanschafwaarde van 7 miljoen euro mogen aftrekken. De papieren winst zou dan 159 miljoen euro zijn. Als deze winst inderdaad niet van papier was, dan zou de vennootschap geen enkele moeilijkheid ondervinden om de aanslag van 58 miljoen euro te betalen. Hieruit blijkt duidelijk dat AWSG belast wordt op een niet gerealiseerde winst, want dat geld is er gewoon niet." VAN ERMENGEM. "De boekhoudregels bepalen dat aangekochte activa tegen aankoopprijs worden geboekt. Had AWSG de aandelen tegen een hoger bedrag ingeschreven, dan zou consolidatiegoodwill ontstaan zijn. Die moet je afschrijven. Zo leg je de vennootschap boekhoudkundig lam, want alle bedrijfswinst verdwijnt daardoor. Bovendien betekenen de afschrijvingen op deze consolidatiegoodwill zelfs geen echte waardevermindering. Voor een beursgenoteerd bedrijf dat goede resultaten moet kunnen voorleggen, is dat niet interessant." VAN ERMENGEM. "De fiscus zal pogen om aan dit vonnis een ruime draagwijdte te geven door overal activa tegen marktwaarde te gaan belasten. Wie een gebouw of een machine voor een prikje uit een faillissement heeft gekocht, loopt het risico dat het voordeel dat bestaat uit het verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingsprijs wordt belast als winst. Dat kan toch niet." VAN ERMENGEM. "Het ministerie van Financiën moet duidelijke richtlijnen uitvaardigen voor de toekomst. Een andere stap in de goede richting zou een erkenning van de notie 'informeel kapitaal' zijn. Dat is een inbreng van knowhow of andere middelen door de aandeelhouders zodat de vennootschap haar bedrijfsexploitatie kan voeren zonder dat hier onmiddellijke belasting op verschuldigd is." Werner Niemegeers, E.P. [{ssquf}]"Wie een machine voor een prikje uit een faillissement koopt, loopt voortaan een risico."