Facility management is in volle bloei. Een specialisatie die is overgewaaid uit de Verenigde Staten en nu begint door te dringen in de organisatie van de Belgische ondernemingen. De schattingen van het groeipotentieel zijn veelbelovend. Sommigen aarzelen zelfs niet om te spreken van een omzet van vele tientallen miljarden binnen enkele jaren. Enige relativering is wel op zijn plaats. "Maar als men vertrekt van de definitie van facility management als het beheer van het geheel der logistieke functies, zoals bijvoorbeeld de restauratie, het onderhoud, de bewaking enzovoort komt men snel tot een jaarlijkse bezettingskost per persoon van 180.000 frank", zo beklemtoont Henri Petit, voorzitter van IFMA Belgium ( International Facility Management Association) en verantwoordeli...

Facility management is in volle bloei. Een specialisatie die is overgewaaid uit de Verenigde Staten en nu begint door te dringen in de organisatie van de Belgische ondernemingen. De schattingen van het groeipotentieel zijn veelbelovend. Sommigen aarzelen zelfs niet om te spreken van een omzet van vele tientallen miljarden binnen enkele jaren. Enige relativering is wel op zijn plaats. "Maar als men vertrekt van de definitie van facility management als het beheer van het geheel der logistieke functies, zoals bijvoorbeeld de restauratie, het onderhoud, de bewaking enzovoort komt men snel tot een jaarlijkse bezettingskost per persoon van 180.000 frank", zo beklemtoont Henri Petit, voorzitter van IFMA Belgium ( International Facility Management Association) en verantwoordelijke voor het facility management bij Proximus. "Deze basisbezettingskosten kunnen stijgen tot 250.000 frank als men de duurste posten van de algemene diensten, zoals de informatica, meerekent. Het volstaat dan dat cijfer te vermenigvuldigen met het aantal actieve werknemers in ons land om tot de bovenvermelde raming van de omzet te komen. Daarvan moeten wel de kleine kmo's en de zelfstandigen afgetrokken worden, want voor hen heeft facility management geen nut." Externe facility manager.Ook al is de moeilijk om een becijferde balans van de sector te maken, één zaak is zeker: de groei zit er stevig in. "Er bestaat immers een onmiskenbare trend om het beheer van de facilities in onderaanneming uit te besteden aan een gespecialiseerde onderneming. Die belast zich dan met het integrale beheer en de planning van de logistieke functies. Deze onderneming komt niet in de plaats van de onderhoudsfirma, de leasing- of cateringmaatschappij, maar verzekert de coördinatie tussen deze verschillende leveranciers van diensten. Na de behoeften van de cliënt en zijn lopende contracten te hebben geanalyseerd, schrijft zij aanbestedingen uit. Zij beschikt over de nodige middelen om vergelijkende studies uit te voeren en kan een ideale prijs-kwaliteitverhouding garanderen. In die context situeren zich ook de gedecentraliseerde helpdesks die de vragen kanaliseren naar de juiste gesprekspartner wanneer zich problemen voordoen", zo gaat Henri Petit verder.Het is uiteraard de onderneming zelf die kiest welke functies zij in onderaanneming wil uitbesteden. Zo zijn er bedrijven die niet aarzelen om zich te ontdoen van het beheer van hun reprografie, economaat of wagenpark, maar er niet willen van horen om aan een derde, hoe gespecialiseerd ook, het beheer toe te vertrouwen van hun informatica, omdat ze die nog als strategische activa beschouwen.Nieuwe etappe.En toch. In Frankrijk heeft de onderneming die de Galeries Lafayette beheert, heel haar informatica samen met 300 werknemers overgedragen aan IBM. Dit uitbestedingscontract is het grootste in zijn soort dat ooit in Frankrijk werd gesloten. Het is goed voor 45 miljard frank en loopt over een termijn van 15 jaar. De Franse onderneming wil hiermee besparen, maar streeft vooral naar een betere dienstverlening en een snellere toegang tot nieuwe technologieën. Het is essentieel voor de onderneming die uitbesteedt om een controle over het beheer van de facilities te behouden. "Men moet strikte bestekken opstellen die kunnen worden aangepast aan de nieuwe behoeften", zo preciseert Henri Petit. Maar ook dergelijke controle kan op zijn beurt worden uitbesteed aan een derde.Natuurlijk zijn er grenzen. Henri Petit: "De onderaanneming mag geen bijkomende kosten veroorzaken en de kwaliteit van de dienstverlening moet er wel degelijk beter door worden. Bovendien dwingen bepaalde wettelijke verplichtingen de ondernemingen om zelf een verantwoordelijke voor bepaalde activiteiten in huis te houden."Ten slotte moet de ploeg van het facility management, of zij nu intern of extern is, zich voortdurend kunnen aanpassen aan de snelle ontwikkelingen van de onderneming. De grootste gebruikers van facility management zijn de ondernemingen uit de dienstensector en die zijn vaak onderhevig aan snelle groei of ten prooi aan fusies of overnames. Factoren die voortdurend de organisatie van een onderneming overhoop gooien.V.P.