Veel rustige jaren heeft René De Cleyn nog niet gekend in zijn beroepsleven, maar 2007 sprong er toch uit. Met zijn drie banen (Bayer Brussel, Bayer Antwerpen en Essenscia, het vroegere Fedichem Vlaanderen) mag deze man zich rekenen tot de Vlaamse managers met de meest uitpuilende agenda. Maar van stress loopt hij nog niet over. "Het is allemaal een kwestie van planning. Bovendien ben ik behoorlijk stressbestendig", zegt De Cleyn, die er het voorzitterschap van de beroepsfederatie bij nam. "En als het echt te veel wordt, gaan we we...

Veel rustige jaren heeft René De Cleyn nog niet gekend in zijn beroepsleven, maar 2007 sprong er toch uit. Met zijn drie banen (Bayer Brussel, Bayer Antwerpen en Essenscia, het vroegere Fedichem Vlaanderen) mag deze man zich rekenen tot de Vlaamse managers met de meest uitpuilende agenda. Maar van stress loopt hij nog niet over. "Het is allemaal een kwestie van planning. Bovendien ben ik behoorlijk stressbestendig", zegt De Cleyn, die er het voorzitterschap van de beroepsfederatie bij nam. "En als het echt te veel wordt, gaan we wel even wandelen." Zonneklaar was hij in zijn betoog van een jaar geleden. De Vlaamse chemiebedrijven hadden nood aan drie opstapjes: lagere loonkosten, een evenwichtig milieubeleid en een efficiënter vergunningsbeleid. Is het de goede richting uitgegaan bij de Vlaamse chemiebedrijven? "Met de verlaging van de lasten op ploegenarbeid is alvast één stap in de goede richting gezet", zegt De Cleyn. "Maar de kloof met onze buurlanden blijft bestaan. De chemiebedrijven in het Ruhrgebied bijvoorbeeld hebben gemiddeld een 25 % lagere loonlast. Verder zijn we in ons milieubeleid niet meer katholieker dan de paus, zoals ik een jaar geleden heb gevraagd. Europa loopt qua milieubeleid ver vooruit en doet veel meer dan andere continenten. Ook in Vlaanderen houden we ons nu aan de Europese richtlijnen. Wat het vergunningsbeleid betreft, is er nog het meeste werk aan de winkel. Het blijft een loom proces. Iedereen zou er baat bij hebben als er tussenstappen weggewerkt konden worden. Dat heb ik aan onze ministers Crevits en Ceyssens nog eens duidelijk gemaakt de voorbije dagen." Na één jaar voorzitterschap bij het tot Essenscia omgedoopte Fedichem klinkt René De Cleyn gezond enthousiast over zijn werk. Hij ziet vooruitgang op diverse fronten. Zo is er de minder hoge Eliaheffing en kan de Vlaamse chemiesector rekenen op grotere O&O-budgetten dan een jaar geleden. Ook de brug tussen industrie en onderwijs ziet er nu anders uit. "We geven niet langer alleen tekst en uitleg aan hogeschoolstudenten of universitairen, maar nu ook aan tieners", weet De Cleyn. Ook de lopende studie over alternatieve infrastructuurwerken (via pijpleidingen) is een wissel op de toekomst. Of hij vandaag een gelukkiger mens is dan 365 dagen geleden? De voorzitter van Essenscia denkt lang na voor hij zijn antwoord geeft. "Gelukkiger zou ik niet zeggen", aldus De Cleyn. "Veel zaken evolueren zeker in de goede richting. Maar we gaan met diverse bedrijven, onder meer bij Bayer, door een noodzakelijke herstructurering. Dat doet toch altijd een beetje pijn aan de ziel." René De CleynIS: voorzitter van Essenscia VRIJE TIJD: wandelen, fietsen, tennissen, lezen KCa