Zonder dat u het merkt, dringen de wereldwijde energierevoluties langzaam uw huiskamer binnen. Voor Walter Van den Bossche, sinds begin vorig jaar CEO van Eandis, mag dat zelfs iets sneller. "We rollen het slimme net uit, dan komen de slimme meters. De vraag is: wanneer volgt de slimme gebruiker?"
...

Zonder dat u het merkt, dringen de wereldwijde energierevoluties langzaam uw huiskamer binnen. Voor Walter Van den Bossche, sinds begin vorig jaar CEO van Eandis, mag dat zelfs iets sneller. "We rollen het slimme net uit, dan komen de slimme meters. De vraag is: wanneer volgt de slimme gebruiker?" Eandis is de werkmaatschappij van zeven distributienetbeheerders, zeg maar de link tussen enerzijds het hoogspanningsnet en de gascentrales, en anderzijds de kleine en middelgrote verbruikers. Van den Bossche creëerde met zijn nieuwe managementteam -- vier nieuwkomers op acht leden -- een directie- en een langetermijnstrategie. "We pleiten voor een stilstand tussen de distributienetbeheerders, en voor een verdere rationalisatie over heel Vlaanderen. Dat wil zeggen dat onze zeven aandeelhouders fuseren tot één, en er een eenheidstarief komt. Al moeten we daarvoor wachten op het initiatief van de Vlaamse regering en de Vlaamse energieregulator VREG, die de tariefstructuur en -methodologie moeten vastleggen." WALTER VAN DEN BOSSCHE. "Wij willen dat er, naast het verbruik, ook een capaciteitsfactor in rekening wordt gebracht. Als mensen een zwembad of een sauna installeren, of drie tv's willen in plaats van één, moeten we onze netten erop voorzien dat ze dat kunnen gebruiken. "Ook blijven wij voorstander van een bijdrage voor wie elektriciteit injecteert. Want door de eigen productie is er minder verbruik en toch wordt het net gebruikt. Zonder die bijdrage moeten we onze tarieven verhogen. Het tarief moet eigenlijk een incentive zijn om het verbruik naar beneden te halen, en zo mee te helpen aan de ontwikkeling van de slimme gebruiker." VAN DEN BOSSCHE. "Dat is iemand die elektriciteit verbruikt wanneer de energie goedkoop is, of wanneer er veel wind en zon is. Nu moeten we soms energie transporteren naar het buitenland. "We merken dat de consument prijsbewuster is: hij kiest zijn energieleverancier, isoleert zijn woning. We zien geen wijziging van zijn levensstijl. In ons proefproject met slimme meters in Leest en Hombeek verbruiken de mensen, door de feedback die we hen via slimme toestellen geven, 3 procent minder elektriciteit. Voor gas is dat 0 procent. De Vlaming is niet bereid de thermostaat een graad lager te zetten en een trui aan te doen." VAN DEN BOSSCHE. "Dat zal hoe dan ook nog een tijdje duren. Het nieuwe tarief komt er ten vroegste in januari 2016. We zijn intussen bezig met de uitrol van slimme netten. Er is nu een nieuwe kosten-batenanalyse voor slimme meters in opmaak door de VREG, en dan volgt wellicht later een gefaseerde uitrol. Maar de consumenten moeten ook nog hun elektrotoestellen vervangen door exemplaren die daarop kunnen inspelen. Dus dan ben je snel tien jaar verder." VAN DEN BOSSCHE. "Dat je geduld moet hebben. Een langetermijnstrategie voor na 2020 in praktijk omzetten, vergt tijd. Je moet stakeholders en aandeelhouders overtuigen." VAN DEN BOSSCHE. "Onze 4300 medewerkers opleiden om dat slimme net te beheren, want dat vergt andere competenties. Ook willen we meer inzetten op warmte. In Roeselare sluiten we een duizendtal woningen aan op het netwerk van de afvalverbrander Mirom. Ten slotte willen we de samenwerking in Synductis uitdiepen. Daar stemmen nuts-, water- en telecombedrijven hun investeringen op elkaar af, wat leidt tot een betere communicatie met de gemeenten en minder hinder bij de consument." L.H."In het energie-tarief moet, naast het ver-bruik, ook een capaciteitsfactor in rekening worden gebracht"