Op 1 januari is een nieuw decreet in werking getreden, waardoor de spelregels voor schenkingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië verder uiteenlopen. In Wallonië worden niet-geregistreerde schenkin...

Op 1 januari is een nieuw decreet in werking getreden, waardoor de spelregels voor schenkingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië verder uiteenlopen. In Wallonië worden niet-geregistreerde schenkingen voortaan als erfenissen beschouwd als de schenker binnen de vijf jaar overlijdt. Tot voor kort was dat drie jaar. De bedoeling is duidelijk: zo veel mogelijk mensen langs het kantoor Rechtszekerheid sturen voor de registratie van schenkingen en zo veel mogelijk mensen naargelang hun relatie tot de schenker 3,3 of 5,5 procent schenkbelasting doen betalen. In Vlaanderen en Brussel is de begunstigde van een schenking al na drie jaar gerust dat geen veel hogere erfbelasting meer wordt toegepast bij het overlijden van de schenker. De tarieven voor de schenkbelasting bedragen in deze gewesten 3 procent in rechte lijn, tussen echtgenoten of samenwonenden, en 7 procent voor alle anderen.