Eind juli werd bekend, via een antwoord op een parlementaire vraag, dat de controle en sanctionering van werklozen met twee maten en gewichten gebeurt. In Vlaanderen wordt met een heuse molensteen gewerkt, in Wallonië met een vogelpluim. Tijdens het voorbije jaar stond de Vlaamse VDAB in voor 56,7% van de meldingen van niet-werkwilligheid, de Brusselse evenknie ORBEM voor 34% en de Waalse Forem voor slechts 9,3%. 73,1% van de gesanctioneerde werklozen woont in Vlaanderen, 17% in Brussel en 9,9% in Wallonië. Als u weet dat 52% van de werklozen uit Wallonië afkomstig is, tegen slechts 32% uit Vlaanderen, dan worden deze cijfers no...

Eind juli werd bekend, via een antwoord op een parlementaire vraag, dat de controle en sanctionering van werklozen met twee maten en gewichten gebeurt. In Vlaanderen wordt met een heuse molensteen gewerkt, in Wallonië met een vogelpluim. Tijdens het voorbije jaar stond de Vlaamse VDAB in voor 56,7% van de meldingen van niet-werkwilligheid, de Brusselse evenknie ORBEM voor 34% en de Waalse Forem voor slechts 9,3%. 73,1% van de gesanctioneerde werklozen woont in Vlaanderen, 17% in Brussel en 9,9% in Wallonië. Als u weet dat 52% van de werklozen uit Wallonië afkomstig is, tegen slechts 32% uit Vlaanderen, dan worden deze cijfers nog hallucinanter. Het Vlaams Economisch Verbond ( VEV) reageerde meteen fors en stelde _ terecht _ dat een federaal georganiseerd stelsel van werkloosheidsuitkeringen slechts houdbaar is als over het hele land de regels van het spel correct worden nageleefd. De Vlaamse werkgeversfederatie kreeg de volle laag over zich van de Waalse politici. De hoofdvogel werd afgeschoten door Serge Kubla ( PRL), Waals minister van Economie, die verklaarde dat Vlaanderen zich maar koest moest houden want dat er in het noorden van het land minder scherp werd opgetreden tegen zwartwerk en ontwijken van de vennootschapsbelasting (zie ook blz. 40). Wat ons meteen doet twijfelen of Kubla behoort tot die grote groep van landgenoten met een IQ boven de 80. Kubla en consoorten zouden er goed aan doen het artikel van de Nederlandse krant NRC Handelsblad van enkele maanden geleden _ dat werd overgenomen in De Standaard _ te laten vertalen. Het was een onthutsend verhaal over een dorp in de Borinage waar het zwartwerk geïnstutionaliseerd is. Waar frauderen met sociale uitkeringen een normale zaak is. Het was een schrijnend verhaal van armoede, economische en sociale teloorgang én van verdwenen normbesef. Eerder nog merkte arbeidsmarktspecialist Jan Denys van Randstad Interlabor op dat in sommige Waalse streken het de omgekeerde wereld is. De man of vrouw die werkt, sluipt 's morgens vroeg langs de gevels naar zijn werk. Wie wit werkt, is immers een verrader. We willen geen zwartwitbeeld schetsen. Wallonië kent ongetwijfeld een nieuwe dynamische tendens. Er is een nieuwe wind van Waalse entrepreneurs die ook in Vlaanderen activiteiten ontwikkelen (zie Trends, 12 juli 2001). Maar er is ook een oude wind die luistert naar de naam PS, Parti Socialiste. Spreekbuis in de regering is vice-premier en minister van Tewerkstelling & Arbeid Laurette Onkelinx. Op de voorlaatste dag van juli haalde ze nog eens uit tegen de Copernicus-hervorming in de ambtenarij. Ze eiste een bijsturing van de selectieprocedure van de topambtenaren. Onkelinx vroeg zich ook af of de Franstaligen soms minder bekwaam zijn dan Nederlandstaligen (omdat volgens geruchten van de negen Franstalige kandidaten er geen enkele geselecteerd zou zijn). Minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche ( SP), tactvol als altijd, antwoordde dat de selectieprocedure "nog altijd veel objectiever is dan de beslissingen van het partijbureau van de PS." Steekspelletjes? Misschien wel, maar het grote werk is op komst. De begrotingscontrole in september bijvoorbeeld. Of nog meer de rondetafelconferentie over de sociale zekerheid. En zeker en vast de problemen in de ziekteverzekering waar de Vlaams-Waalse scheeftrekkingen bekend zijn. Prijs de armen van geest met een IQ van minder dan 80, zij gaan een onbezorgde zomer tegemoet.Guido Muelenaerfoto 1