De al goed voorziene Belgische mediamarkt heeft er sinds kort een blad bij. "Fleet Management" richt zich tot wagenparkbeheerders.
...

De al goed voorziene Belgische mediamarkt heeft er sinds kort een blad bij. "Fleet Management" richt zich tot wagenparkbeheerders.Wie geabonneerd is op Belgian Business & Industrie krijgt er voortaan vier keer per jaar kosteloos Fleet Management bij. Het blad, dat zich specifiek richt tot wagenparkbeheerders, wordt niet afzonderlijk verkocht. Het is een initiatief van Effective Media uit Zemst, een bvba die al een tweetal jaar bestaat en vijf medewerkers telt. Het tijdschrift zelf verscheen voor het eerst in december 1996. Vanaf 1998 zou het vijf keer per jaar van de persen moeten rollen. Zaakvoerder Philippe Quatennens heeft acht jaar ervaring opgedaan in de leasingbranche en kwam tot de vaststelling dat er nog geen goed medium bestond om wagenparkbeheerders te bereiken. Hij droomde ervan om op de markt te komen met een eigen blad, maar zocht de ruggensteun van een bestaand magazine. Het feit dat de doelgroep van zijn blad (kaderleden en aankopers) samenvalt met die van Belgian Business & Industrie, gaf de doorslag. "De fleetsector is een apart milieu, waar wij goede contacten hebben met onder meer autoconstructeurs, leasingmaatschappijen, pechverhelpingsdiensten, verhuurders op korte termijn en petroleummaatschappijen die tankkaarten uitgeven. Van die sector wil Fleet Management het klankbord zijn. "Wij hebben al rond de tafel gezeten met de fleet managers van de constructeurs en met de leasingmaatschappijen om te luisteren naar hun wensen. Zo kunnen wij het magazine nog kneden," aldus Quatennens. Door abonnementenwerving via een eigen adressenbestand hoopt hij de huidige oplage van 27.000 exemplaren op te voeren tot 30 à 35.000. Dan zit er meteen een aparte CIM-controle van het aantal lezers in. De redactie heeft een duidelijke positionering voor ogen. "Wij spreken over wagenparkbeheer, en niet over wagens. Er is een vaste rubriek Fleet Report waarin we alle promoties, prijsverhogingen en -verlagingen vermelden. De courante automagazines daarentegen geven de catalogusprijzen van de wagens en hun opties. In samenwerking met de multimerk-leasingmaatschappijen gaan we in elke editie ook de reële exploitatiekosten van een bepaald wagentype bijvoorbeeld van de monovolumes met elkaar vergelijken."Niet alleen de eerste nummers zijn door reclamebureaus en adverteerders goed onthaald, momenteel zijn de minimumstreefcijfers al gehaald voor heel 1997. Op jaarbasis wordt een omzet van 8 miljoen frank verwacht. De redactionele pagina's beslaan nu 50 % van het blad, maar dat aandeel kan nog stijgen.DE FLEET MANAGEMENT-REDACTIE (EFFECTIVE MEDIA) Wij hebben het over wagenparkbeheer, niet over wagens.