Niemand is nauwer verbonden met het lot van genetisch gewijzigde organismen (GGO's) dan pionier Marc Van Montagu. Hij leidde destijds het lab voor moleculaire plantenbiologie en stond mee aan de wieg van Plant Genetic Systems. Intussen is zijn petekind een paar keer van eigenaar gewisseld en heet het tegenwoordig Aventis CropScience. De vestiging in Gent is zowat het onderzoekscentrum van de multinational, die...

Niemand is nauwer verbonden met het lot van genetisch gewijzigde organismen (GGO's) dan pionier Marc Van Montagu. Hij leidde destijds het lab voor moleculaire plantenbiologie en stond mee aan de wieg van Plant Genetic Systems. Intussen is zijn petekind een paar keer van eigenaar gewisseld en heet het tegenwoordig Aventis CropScience. De vestiging in Gent is zowat het onderzoekscentrum van de multinational, die sinds kort deel uitmaakt van de Duitse chemiereus Bayer. Onlangs wiedden milieuactivisten de proefvelden van Aventis CropScience vakkundig weg. Ecoterrorisme, zo vindt Van Montagu. Bovendien gooide ook minister Van Volksgezondheid en Leefmilieu Magda Aelvoet (Agalev) roet in het eten. De groene politica weigerde de vergunning voor twee proefvelden. MARC VAN MONTAGU (AVENTIS CROPSCIENCE). "Wij kunnen in onze labs fantastische manipulaties doen, maar de landbouwkundigen lachen daarmee. En dat is logisch, want alleen in het veld kan een plant zijn waarde bewijzen. Je moet de gewassen testen op verschillende bodems en in verschillende stress-situaties. Die veldproeven duren jaren, en je kunt niet zonder. De vernietiging van een proefveld is dus een kaakslag voor een biotechbedrijf. Het is hetzelfde als een bom leggen onder een computerfirma." VAN MONTAGU. "Er zijn reglementen voor proefvelden. Rondom een proefveld zitten installaties die de verspreiding van pollen kunnen tegengaan. Er kan nooit een gevaar voor contaminatie zijn. België wil blijkbaar strenger zijn dan Europa. Maar wat is het resultaat? Iedere industrie van betekenis en al onze goede wetenschappers trekken naar de Verenigde Staten." VAN MONTAGU. "Niet meteen. Er zijn ecologisten die ook wetenschapper zijn. Die hebben de juiste reflexen en zijn bereid om te luisteren. Als het gaat om ecologisten met een politieke agenda ligt dat anders. Zij moeten een uitspraak doen over een terrein dat ze misschien niet eens kennen, maar op grond van hun ideologische agenda a priori afwijzen. "Er moet een dialoog komen. Het is goed dat daarbij ook ecologisten en socio-economen meespelen, zolang dat maar wetenschappelijk blijft. Trouwens, de groene beweging is belangrijk, want de vervuiling is groot. Maar een oplossing kan niet komen van idealisme alleen. Er is wetenschap, zoals de biotechnologie, nodig om pollutie aan te pakken."R.B. [{ssquf}]