M arten Pieters is lid van het amper vijfkoppige directiecomité van de Nederlandse telecomoperator KPN en was een van de onderhandelaars bij de mislukte fusiegesprekken met Belgacom. Hoe ziet hij ' RACE', Belgacoms zoektocht naar een strategische partner?
...

M arten Pieters is lid van het amper vijfkoppige directiecomité van de Nederlandse telecomoperator KPN en was een van de onderhandelaars bij de mislukte fusiegesprekken met Belgacom. Hoe ziet hij ' RACE', Belgacoms zoektocht naar een strategische partner? MARTEN PIETERS (KPN). "Qua consolidatie is in de vaste netwerken nog weinig gebeurd. De synergie is er veel moeilijker financieel te onderbouwen dan consolidatie in Data/IP of mobiel. Er zijn op dit moment ook maar weinig spelers met de ambitie en het geld om als consolidator op te treden. Deutsche Telekom staat door zijn schuldenlast even aan de zijlijn. Hetzelfde geldt voor France Télécom. En fixed line businesses zijn nog steeds heel duur. Niet omdat ze te veel kosten voor wat ze bieden - vanuit dat perspectief is eigenlijk mobiel veel te duur geweest - maar omdat ze grote vrije kasstromen hebben. Het zijn eenvoudigweg dure bedrijven om te kopen, er is veel kapitaal mee gemoeid. En dan moet je je afvragen: wat is daar dan het nut van?" "In Ierland, waar ik zelf lid was van de raad van bestuur, zijn het mobiele net en het vaste net apart verkocht ( nvdr - respectievelijk aan Vodafone en een groep rond mediamagnaat Tony O'Reilly). Het zou mij niet verbazen dat je die trend in kleinere landen vaker zult zien, omdat het mobiele bedrijf zich wél heel erg goed leent voor internationale consolidatie en omdat het vaste bedrijf heel goed gerund kan worden als een afzonderlijk beursgenoteerd fonds. Maar dan natuurlijk meer als een nutsbedrijf dan als een groeifonds. Je kunt je afvragen wat de logica is achter het samen hebben - met name in een klein land - van mobiel en fixed." "Ander voorbeeld. De Tsjechische nationale operator Cesky Telecom, waar ik eveneens in de raad van bestuur zetel, wordt nu als een totaalpakket aangeboden aan investeerders. Als die privatisering niet lukt ( nvdr - ook KPN wil graag van zijn participatie in Cesky af), denk ik dat we serieus moeten bekijken om dat bedrijf te splitsen. Omgekeerd, als een investeringsfonds het koopt, dan ben ik ervan overtuigd dat het eerste wat ze zullen doen is: kijken of ze het bedrijf uiteen kunnen halen." PIETERS. "Wij hebben vorig jaar heel bewust die 50% van France Télécom in KPN Orange gekocht. Dus het verkopen van Base staat bij ons niet op de agenda. Wij hebben op dit moment geen plannen om een soort mobiele merknaam over Europa uit te rollen. De consolidatieslag in de mobilofonie is toch aanzienlijk minder snel gegaan dan iedereen één tot twee jaar geleden had gedacht. Je ziet nu dat ook lokale operators nog prima geld kunnen verdienen. Het alternatief was om KPN Orange KPN te noemen of E-plus. Base kwam daar veel beter uit." PIETERS. "Het verraste mij ook dat je bijna 10% van KPN's kapitaal binnen tien of twintig minuten kunt verhandelen. Maar waardoor komt dat? Omdat KPN een track record heeft. Het is een heel bekend bedrijf, het wordt gevolgd door een heel aantal banken en institutionele investeerders. En het is dan ook nog een aandeel met een hele hoge volatiliteit. Met een niet-beursgenoteerd bedrijf zoals Belgacom lukt je dat nooit. De kopers zouden een zware due diligence in willen gaan en dan moet je toch echt een strategische koper hebben die daar tijd, geld en aandacht aan besteedt." B.L.[{ssquf}]