Vergelijk Donald Trump niet met Ronald Reagan. Vergelijk Theresa May niet met Margaret Thatcher. De jaren tachtig waren de voedingsbodem voor het vrijemarktdenken. Het economische liberalisme vierde hoogtij. Het individu mocht in zijn vrijheid niet worden geremd door de overheid, regelgeving of protectionisme. Minder staat, meer vrijheid.
...