Ruim drie jaar na het voorstel van de Groep Machiels en Indaver om samen een alternatieve afvalverwerkingsinstallatie in het Limburgse Zutendaal te bouwen, zit het dossier nog altijd muurvast. Nochtans is de Remo-stortplaats - dochter van Machiels - sinds september 2003 gesloten en wordt het huisvuil van de drie Limburgse intercommunales nu integraal in de oven van Houthalen verbrand. Het niet-gevaar...

Ruim drie jaar na het voorstel van de Groep Machiels en Indaver om samen een alternatieve afvalverwerkingsinstallatie in het Limburgse Zutendaal te bouwen, zit het dossier nog altijd muurvast. Nochtans is de Remo-stortplaats - dochter van Machiels - sinds september 2003 gesloten en wordt het huisvuil van de drie Limburgse intercommunales nu integraal in de oven van Houthalen verbrand. Het niet-gevaarlijke bedrijfsafval verdwijnt naar stortplaatsen in Antwerpen of Wallonië. Begin december 2003 gaf de Vlaamse minister van Leefmilieu Ludo Sannen ( Groen!) de officiële opdracht aan de Limburgse Strategische Ontwikkelingsmaatschappij ( Lisom) om een publiek-privaat samenwerkingsverband uit te werken. Uit een studie van Lisom afgelopen zomer bleek dat een scheidings- en vergistingsinstallatie in het industriegebied van Genk Zuid de beste oplossing voor het provinciale afvalprobleem was. Guido Hermans, directeur milieu & marketing van Machiels: "Helaas heeft het bedrijfsafval inmiddels een andere bestemming gevonden. Zonder een gewaarborgde aanvoer van afvalstoffen komt het rendement van het hele project in gevaar." De investering wordt geschat op 50 miljoen euro. Bovendien staat nu ook de verwerkingstechniek opnieuw ter discussie. Eind vorig jaar lanceerde Biffa zijn stoomtechniek. Hoewel het systeem alleen in een proefinstallatie bestaat, heeft de provincie Vlaams-Brabant toch voor dit procédé gekozen. In opdracht van Biffa onderzoekt de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ( Vito) nu of het systeem aan de voorwaarden voldoet. En dan moeten de 42 betrokken gemeentebesturen nog hun fiat geven voor de oprichting van een nieuwe afvalintercommunale. Door deze processie van Echternach wordt de kostprijs van de hele operatie voor de belastingbetaler gevoelig de hoogte ingejaagd. Nochtans dringt de tijd. Tegen eind 2005 mag restafval niet meer gestort worden en in 2011 loopt de vergunning voor de oven van Houthalen af. Ten slotte werkt Vlaams minister Gilbert Bossuyt ( SP.A) aan een wetswijziging om groene stroomcertificaten toe te kennen aan energierecuperatie uit afvalovens of stortplaatsen. Hermans: "Remo trekt dit jaar zijn productie van biogas met 50 % op. Bovendien kweken we nu palingen in het opgewarmde koelwater van de stortplaats." E.P.