Boven het bureau van Jan Declercq, chief business development officer bij transformatorenproducent CG Power Systems Belgium uit Mechelen, hangt een groot blad papier. Get on with it, staat er te lezen. Als voorzitter van de Agoria Renewable Energy Club trekt Declercq hard aan de kar om van Vlaanderen een Europese windhub te maken, en om die Vlaamse knowhow vervolgens wereldwijd te verspreiden. Nu al draait een op de drie windturbines wereldwijd dankzij Vlaamse technologie. Een mooie startpositie voor onze regio, ook om bijvoorbeeld te kunnen meedingen naar Europese innovatieprojecten voor hernieuwbare energie.
...

Boven het bureau van Jan Declercq, chief business development officer bij transformatorenproducent CG Power Systems Belgium uit Mechelen, hangt een groot blad papier. Get on with it, staat er te lezen. Als voorzitter van de Agoria Renewable Energy Club trekt Declercq hard aan de kar om van Vlaanderen een Europese windhub te maken, en om die Vlaamse knowhow vervolgens wereldwijd te verspreiden. Nu al draait een op de drie windturbines wereldwijd dankzij Vlaamse technologie. Een mooie startpositie voor onze regio, ook om bijvoorbeeld te kunnen meedingen naar Europese innovatieprojecten voor hernieuwbare energie. Maar in andere landen gaat het pijlsnel, en de concurrentie is ongemeen hard. Daarom dokterde Agoria een aanvalsplan uit om de Vlaamse windenergie de wind in de zeilen te geven. Concreet: de windturbineparken voor de Vlaamse kust moeten op termijn een netwerk van toeleveranciers, kennisinstellingen en grote buitenlandse investeerders aantrekken. Kortom, de Flanders Wind Farm - met de allernieuwste turbines, drijvende testlocaties, 'stopcontacten' op zee,... - staat in de steigers. Jan Declercq verwacht veel van het Nieuwe Industriële Beleid voor Vlaanderen. Concrete antwoorden vanwege de Vlaamse regering, en een coherente aanpak. Maar boven alles? Snelheid. "Waar is de drive, die extra vonk die we zo nodig hebben? We kunnen het ons als kleine regio niet permitteren om voor elk deelproject tot twee jaar toe te moeten wachten op alle nodige beslissingen van de overheid", waarschuwt Declercq. "En ja, dat komt voor." Bovendien is Agoria zich ervan bewust dat Vlaamse bedrijven die input leverden voor de Flanders Wind Farm, zich kwetsbaar opstellen. "Als de Vlaamse regering niet snel werk maakt van alle ingediende ideeën, vrezen we dat grote buitenlandse multinationals de pluimen opsteken", zegt Wilson De Pril. "Hoe dat gaat? Tja, een zoveelste werkgroep wordt opgericht, een consultant publiceert vervolgens een rapport, en zo komt de Vlaamse knowhow bij de concurrentie terecht. Vergeet niet dat de verschillende vestigingen van multinationals eveneens concurrenten zijn van elkaar." Agoria pleit ervoor om industriële toekomstprojecten over verschillende legislaturen te laten lopen, zodat alles niet opnieuw in vraag wordt gesteld telkens als er nieuwe bewindslui aantreden. "Vlaanderen is toch geen denktank?" (waartoe CG Power Systems Belgium behoort) * meer dan 6000 werknemers, waarvan meer dan 1000 in België* Tien fabrieken in acht landen * Vooral bekend voor zijn geavanceerde transformatoren voor windturbines en hoogspanningsstations op zee * CG Power Belgium is het vroegere Pauwels Trafo, dat gesticht werd in 1947. Moedergroep is het Indiase Crompton Greaves Agoria wil de toonaangevende rol die de Vlaamse industrie vandaag speelt in windenergie op zee consolideren en versterken. Temeer omdat groene subsidies een uitdovend verhaal zijn. In de komende jaren zal de markt van de offshorewindenergie een enorme ontwikkeling doormaken, gesteund door de Europese klimaat- en energiedoelstellingen. Het waarmaken van die doelstellingen vergt een ambitieuze en integrale aanpak, vindt Agoria, waarbij alle actoren uit de waardeketen samenwerken. Ook een sterkere wisselwerking tussen industrie, onderzoekscentra, havens, overheden en regulatoren is nodig, klinkt het. En het maatschappelijk belang? Zo'n 30.000 nieuwe jobs tegen 2030, schat Agoria.