Och meneer, het gaat om een mandaat bij de champignonkwekerij van mijn schoonbroer. Als het al champignons zijn, want dat weet ik zelfs niet goed," relativeert Waals minister Hervé Jamar ( MR) zijn bestuursmandaat. "Ik zou geen enkel probleem hebben om daaruit te stappen." De minister klinkt oprecht. Zijn champignonkwekerij Bioaware haalt een bescheiden omzet van 175.000 euro.
...

Och meneer, het gaat om een mandaat bij de champignonkwekerij van mijn schoonbroer. Als het al champignons zijn, want dat weet ik zelfs niet goed," relativeert Waals minister Hervé Jamar ( MR) zijn bestuursmandaat. "Ik zou geen enkel probleem hebben om daaruit te stappen." De minister klinkt oprecht. Zijn champignonkwekerij Bioaware haalt een bescheiden omzet van 175.000 euro. Het staat in schril contrast met de bedrijven waarin twee van zijn collega-ministers zetelen. Ethias en Dexia doen met hun miljoenen euro's omzet wel vragen naar belangenvermenging rijzen. Die ministers zijn André Antoine ( CDH) van de Waalse regering en Didier Donfut ( PS) van de federale regering. De excellenties liggen niet wakker van hun cumulatie. Antoine: "Bij Ethias verzekerden ze me dat er wettelijk geen probleem was. Ik ga niet meer naar die vergaderingen en bovendien zetel ik alleen in een bestuursraad, niet in een uitvoerend orgaan." De Waalse regeringsleider Jean-Claude Van Cauwenberghe (PS) liet bij het aantreden van de nieuwe regering een circulaire rondgaan om de ministers op de onverenigbaarheden te wijzen die het Waals Parlement in een decreet heeft vastgelegd. Een combinatie van een ministerspost en een zitje in een intercommunale zijn niet toegelaten, maar over privé-bedrijven wordt niets gezegd. Momenteel ziet Van Cauwenberghe geen probleem in het geval Antoine. Hugues Bayet, woordvoerder van Van Cauwenberghe: "Je kan geen rechter en partij in eenzelfde dossier zijn. Zolang dat dilemma niet rijst, hebben wij er geen probleem mee." Ook op federaal niveau maken de Waalse excellenties geen bezwaar tegen hun mandaten. In de federale wetgeving is er geen enkele wetgevende belemmering om mandaten te combineren. Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, laat weten dat hij ontslag neemt uit de intercommunales waarin hij zetelt, maar hij ziet geen graten in de voortzetting van zijn mandaat bij elektriciteitsproducent SPE en City Power. Nochtans past premier Guy Verhofstadt ( VLD) nog steeds de omzendbrief toe die voormalig premier Jean-Luc Dehaene ( CD&V) in 1992 al rondstuurde. Die bepaalt dat een minister elk mandaat in een vzw dat hij wil voortzetten, aan de eerste minister moet melden. Didier Seeuws, woordvoerder van Verhofstadt: "De omzendbrief van Dehaene mag in de tijdgeest van vandaag in de ruime betekenis geïnterpreteerd worden. Wat voor vzw's geldt, geldt nog meer voor intercommunales en des te meer voor privé-mandaten." Over de verenigbaarheid van de bestuurszetel van Donfut met zijn regeringswerk wil de woordvoerder zich niet uitspreken. Bovendien kreeg de premier geen melding van minister Donfut over zijn mandaten. Seeuws: "De premier zal zijn ministers de komende weken zeker herinneren aan de omzendbrief. Ik sluit trouwens niet uit dat er een wetgevend initiatief wordt genomen om die mandatenkwestie definitief te regelen."Xavier Carbonez