VIER STEDEN.
...

VIER STEDEN.Het centrum van Namen, de hoofdstad van Wallonië, heeft zijn typische kenmerken behouden. De charme van de vestingmuren, het harmonieuze uitzicht van de oude kern, de vele voetgangersstraten weerspiegelen zich uiteraard in de gemiddelde prijs van de woningen die met 3,348 miljoen frank lichtjes hoger ligt dan in 1996. Hoogkwalitatieve huizen verwisselden van eigenaar voor iets minder dan 10 miljoen. De meest gegeerde woongebieden bevinden zich langsheen de Maas, waar de prijs van nieuwbouwappartementen schommelt van 45.000 tot 60.000 frank per vierkante meter. De vastgoedspeculatie, waaraan men zich kon verwachten door de komst van de regionale ambtenaren, heeft echter niet plaatsgevonden. Namen is niet "verbrusseld". Hetzelfde kan niet gezegd worden van het zuiden van de provincie Luxemburg. De fenomenale huishuren in de hoofdstad van het Groothertogdom hebben veel Belgen die in Luxemburg werken doen uitwijken naar Aarlen. Topkaderleden, directeurs of ambtenaren van de Europese Unie laten doorgaans hun oog vallen op villa's of oude huizen met heel wat karakter. De gemiddelde prijs gaat naar de acht miljoen toe, maar in sommige gevallen wordt ook de kaap van 15 miljoen gehaald. De omgeving van Aarlen heeft tevens te kampen met een gebrek aan bouwgronden en die aanbodschaarste oefent een druk uit op de prijzen. Er is dus een verschuiving aan de gang naar naburige, financieel meer haalbare streken zoals Virton, Libramont, Neufchâteau. Niets van dat alles in Luik. Daar gaat de evolutie veel trager. De jongste jaren stelde de Vurige Stede alles in het werk om haar urbanistisch patrimonium er weer bovenop te brengen. De gemiddelde prijs voor een woning bedraagt nu 2,171 miljoen frank. Het grootste deel van de woningmarkt (60%) situeert zich tussen de 1 en 3 miljoen. In het Westen is Charleroi druk doende om zijn imago op te krikken. De plaatselijke overheid stortte zich meer dan vijftien jaar geleden al in een urbanistisch renovatieprogramma. Dat heeft sterk bijgedragen tot de modernisering van het stadscentrum. Het directe gevolg daarvan is een stijging van de prijzen van de woningen. In de agglomeratie Charleroi is het prijsniveau met 7% omhoog gegaan in 1997. Het gemiddelde ligt nu op 1,655 miljoen frank. De referentieprijs van de grotere huizen blijft intussen schommelen rond de 4,5 miljoen. VERONIQUE PIRSON