Het Nederlandse bedrijf Prolion verkocht in de jaren negentig dé oplossing voor melkveehouders die dure arbeid moesten betalen: de melkrobot. Deze machine sloot zichzelf aan op de uiers van de koe en begon dan te melken. De robot hield zelf bij hoeveel er bij elke koe gemolken moest worden en wanneer. Alle denkbare gegevens over de koe werden in het geheugen van de computer opgeslagen. De beoogde markt bleef niet beperkt tot Nederland. Er kwamen verkooporganisaties in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, België, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten.
...

Het Nederlandse bedrijf Prolion verkocht in de jaren negentig dé oplossing voor melkveehouders die dure arbeid moesten betalen: de melkrobot. Deze machine sloot zichzelf aan op de uiers van de koe en begon dan te melken. De robot hield zelf bij hoeveel er bij elke koe gemolken moest worden en wanneer. Alle denkbare gegevens over de koe werden in het geheugen van de computer opgeslagen. De beoogde markt bleef niet beperkt tot Nederland. Er kwamen verkooporganisaties in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, België, Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten. De resultaten van Prolion bleven niet uit. De omzet steeg van 4 miljoen euro in 1996 tot 40 miljoen euro in 1999 en ook het bedrijfsresultaat en de nettowinst schoten omhoog. In 1997 ging het bedrijf naar de beurs. Daarvoor had Prolion ook nogal wat overheidssteun van de Nederlandse regering en van de Europese Unie gekregen. Ook investeringsfondsen als Alpinvest en NIB Capital waren toegetreden tot het kapitaal, evenals de Rabobank. De notering was onmiddellijk een groot succes. De koers steeg van 12 naar 35 euro. Intussen was er een kluwen van bedrijven ontstaan. Het zusterbedrijf Trako Techniek BV fabriceerde de melkrobots en verkocht ze aan Prolion Sales. Die verkocht ze door aan bedrijven als AMS Liberty Nederland en AMS France, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden waren met Trako en Prolion. Er vertrokken ook kredietlijnen vanuit Trako en Prolion naar die verkoopbedrijven, zodat die de aankoop van de melkrobots konden financieren. Prolion was dus eigenlijk vooral een transitcentrum tussen Trako en de verkopers. Tot midden 2001 leek iedereen op rozen te zitten. Er werd een winstgroei van 30 % aangekondigd. Maar in september van dat jaar publiceerde Prolion zijn resultaten. De omzet bleek plots met 36 % te zijn gekrompen tot 25,77 miljoen euro en in plaats van een mooie winst noteerde het bedrijf een nettoverlies van 6,43 miljoen euro. Beleggers en klanten waren met stomheid geslagen. Het was de schuld van de mond- en klauwzeercrisis in de landbouw, zo verdedigde de bedrijfstop zich. Ook de economische neergang zou de resultaten ongunstig hebben beïnvloed. Een paar maanden later, begin 2002, stortte de hele constructie in elkaar. Eerst ging AMS Liberty Nederland failliet, snel gevolgd door Prolion Sales en een halfjaar later moest ook Trako de boeken neerleggen. Maar de teloorgang van Prolion had helemaal geen verrassing mogen zijn. De melkrobots deugden niet. Alleen had niemand in de media, bij de banken of de investeerders de robots onderzocht. Marc D'Hont, die in 2002 aantrad als nieuwe verkoopdirecteur, gaf in een e-mail in februari van dit jaar toe: "De apparatuur die Prolion verkocht, functioneerde inderdaad niet voldoende. Er is zoveel mogelijk op de markt gezet, met kortetermijnwinst als doelstelling." De distributiebedrijfjes van Prolion kregen de robots na verloop van tijd nergens meer verkocht. Maar zolang deze firma's krediet kregen van Trako en Prolion voor de aanschaf van robots, kon Prolion omzet blijven boeken. Voor Prolion Sales en Trako Holding viel het doek, maar de moedermaatschappij Prolion Holding is voorlopig gered door een kapitaalinbreng. Die injectie kwam hoofdzakelijk van Guido Dumarey, gedelegeerd bestuurder van de Belgische beursgenoteerde elektronicagroep Punch International, en zijn vriend Gerard Cok, een Nederlandse pornokoning die ook de referentieaandeelhouder van Punch is (zie Trends, 10 juli 2003). Via VSP Investments BV en AMS Finance BV pompten zij in maart vorig jaar samen met de Friesland Bank en de Zwitserse toeleverancier Tomasz Galek 12,5 miljoen euro in de zaak. In VSP Investments hebben Dumarey en de NV Summa van Cok ieder 37,5 % en reder Pieter Vroon uit Breskens 25 %. Op dit ogenblik heeft VSP 36,06 % in Prolion. Cok: "Later dit jaar komt er een nieuwe kapitaalverhoging. Het is de bedoeling dat wij hierop inschrijven en zo onze participatie vergroten. Prolion was een klein Enronnetje met een opgeblazen omzet." Volgens Dumarey zou de kapitaalverhoging opnieuw zo'n 12,5 miljoen euro bedragen, zodat VSP Investments een stevige meerderheid in Prolion zou krijgen. Maar de twee ondernemers zijn niet van plan de schade van de melkveehouders geheel te vergoeden. Cok: "We zijn niet verantwoordelijk voor het vroegere beleid. Bovendien is dat financieel niet haalbaar."Hoezeer dit duo zijn greep versterkt, blijkt uit het feit dat Bernard Vandekerckhove, de chief operating officer van Punch, als algemeen directeur naar Prolion is gestuurd om er de boel recht te trekken. De robots van Prolion worden nu gemaakt in de gebouwen van Punch in Evergem. Dumarey: "Prolion huurt bij ons bedrijfsruimte om de robots te maken. Dit is een heel nieuwe generatie robots die veel beter werkt en nu in de testfase zit." De reputatie van Prolion bij de melkveehouders is niet goed, dat weet Dumarey. Bovendien loopt de productie van de machines achter op schema. Volgens Dumarey vormt dat nog 25 % van de omzet van Prolion. De rest komt van de verkoop van klassieke melkmachines van het dochterbedrijf Gascoigne Melotte. Vraag is of de melkveehouders nog wel enig vertrouwen gaan krijgen in een bedrijf dat weigert de geleden schade te vergoeden. Om van de gedupeerde beleggers maar te zwijgen. "Het is de bedoeling van Cok en Dumarey dat Prolion op termijn door Punch wordt overgenomen. Zo krijgen zij hun investering terug," zegt een insider. Dumarey ontkent niet dat een overname van Prolion door Punch hem interesseert. "Het zou een goed idee zijn, maar ik vrees dat het te duur is voor Punch." Prolion-topman Vandekerckhove zegt niets van een overname te weten. Het is trouwens opvallend dat Gerard Cok enkele maanden na de investering in Prolion via een investering van 5 miljoen euro toetrad tot de vaste aandeelhouderskern van Punch. Dumarey: "Cok is al lange tijd een kennis van mij. Als kind speelde ik trouwens in Sluis wel eens voor parkeerwachter vlakbij de Slavenburgbank waar Cok toen directeur was. Enkele van de families van de vaste aandeelhouderskern van Punch waren toen klant bij Cok." Willy Van DammeVraag is of de melkveehouders nog wel enig vertrouwen gaan krijgen in een bedrijf dat weigert de geleden schade te vergoeden.