Dat weten we dankzij de databank met identiteitsgegevens van de winkeldieven en de omstandigheden van de diefstal, die de vzw al meer dan 25 jaar bijhoudt in haar strijd tegen winkeldiefstal. "Dat kan gewoon niet," vindt ondervoorzitter van de privacycommissie Willem Debeuckelaere. "Heel wat mensen zijn ooit wel eens bij een diefstal betrokken om verschillende redenen als armoede, durfgedrag of gewoon een jeugdzonde. Moeten ze dat daarom de rest van hun tijd meesleuren? Van de officiële zwarte lijst, het strafre...

Dat weten we dankzij de databank met identiteitsgegevens van de winkeldieven en de omstandigheden van de diefstal, die de vzw al meer dan 25 jaar bijhoudt in haar strijd tegen winkeldiefstal. "Dat kan gewoon niet," vindt ondervoorzitter van de privacycommissie Willem Debeuckelaere. "Heel wat mensen zijn ooit wel eens bij een diefstal betrokken om verschillende redenen als armoede, durfgedrag of gewoon een jeugdzonde. Moeten ze dat daarom de rest van hun tijd meesleuren? Van de officiële zwarte lijst, het strafregister, verdwijnen de gegevens na een tijdje, maar je blijft wel geregistreerd in een interne databank." Voor Gilbert Geudens, voorzitter van Preventie en Veiligheid, heeft de databank niets te maken met een zwarte lijst. Hij benadrukt dat de gegevens die de winkeldieven moeten geven na een paar jaar uit de databank verdwijnen. Ze dienen als basis voor statistieken die worden gebruikt om preventieve maatregelen uit te werken. De gegevens gaan wel steeds naar het parket als iemand voor de derde maal in de lijst opduikt. "Dat is net een manier om de gelegenheidsdief te onderscheiden," legt Geudens uit. Hij vindt niet dat zijn vzw de privacy schendt. Enkel op bevel van een onderzoeksrechter wordt de identiteit van de geficheerden vrijgegeven. Winkeliers kunnen die op geen enkele manier consulteren. "Daar zijn ze trouwens niets mee. Ze hebben toch geen tijd om de identiteit van al hun klanten te controleren. Wel om op basis van de statistieken producten te verplaatsen," aldus Geudens. In Nederland bestaat sinds de zomer van 2005 een zwarte personeelslijst waarop medewerkers staan die ontslagen zijn wegens diefstal. Ongeveer tien procent van de Nederlandse winkeliers neemt deel aan het systeem. De lijst moet voorkomen dat winkeldieven opnieuw hun slag slaan. De Belgische beroepsorganisatie van zelfstandige voedingswinkeliers (VDV) laat zich er alvast door inspireren en vraagt minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) de invoering van dergelijke lijst te onderzoeken. Hoe die lijst op te maken, weet Luc Ardies van VDV nog niet. Waarom ze er moet komen wel. Doel is werkgevers te beschermen tegen sollicitanten die al vaker in de fout gingen, door ervoor te zorgen dat ze kunnen verifiëren wanneer er vermoedens zijn tegen een werkzoekende. "Alle begrip voor privacyredenen die pleiten tegen zulke database, maar die mogen geen vrijgeleide zijn om de balans naar de andere kant te zien omslaan en nog meer winst van de werkgever te zien verloren gaan," vindt Ardies. Winkeliers zien één procent van de omzet verloren gaan door diefstal.