We hadden het de voorbije weken in deze rubriek over de graanmarkten, waarin na een jarenlang uitbodemingsproces eindelijk weer wat leven lijkt te komen. Ondanks een korte opleving vorige maand zijn zowel mais als tarwe technisch nog niet uitgebroken. De prijzen van beide gewassen bevinden zich nog altijd in de buurt van hun laagste niveau sinds 2010. Wie wil inspelen op een prijsstijging, komt dus zeker nog niet te laat. Bij soja oogt het technische plaatje iets beter, al moet de uitbraak boven 10 USD per bushel nog worden bevestigd.
...

We hadden het de voorbije weken in deze rubriek over de graanmarkten, waarin na een jarenlang uitbodemingsproces eindelijk weer wat leven lijkt te komen. Ondanks een korte opleving vorige maand zijn zowel mais als tarwe technisch nog niet uitgebroken. De prijzen van beide gewassen bevinden zich nog altijd in de buurt van hun laagste niveau sinds 2010. Wie wil inspelen op een prijsstijging, komt dus zeker nog niet te laat. Bij soja oogt het technische plaatje iets beter, al moet de uitbraak boven 10 USD per bushel nog worden bevestigd. In de nummers IB17B en 19B bekeken we hoe beleggers met hefboomproducten kunnen inspelen op die markten. We haalden daarbij als alternatief ook een aantal trackers aan die we in deze bijdrage uitvoeriger bespreken. We bekijken meer bepaald twee trackers om in de drie graansoorten tegelijk te investeren en drie trackers op mais, tarwe en soja afzonderlijk. Tickersymbool: JJG Beurs: NYSE Arca Uitgifte: oktober 2007 Prestatie sinds 1/1/2016: 9,8% Rendement op 12 maanden: -2,8% Rendement op 3 jaar: -33,2% Gemiddeld dagvolume: 121000 Activa onder beheer: 112 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 0,75% Deze tracker behoort tot de iPath-productlijn van uitgever Barclays en noteert met als tickersymbool JJG. De tracker heeft de juridische structuur van een ETN (exchange traded note), waarbij het in hoofde van de uitgever in feite gaat om een achtergestelde obligatie met afloopdatum in oktober 2037. JJG repliceert de evolutie van de Bloomberg Grains-index, die een onderdeel is van de bredere grondstoffenindex. Die is samengesteld uit drie termijncontracten met een gewicht van ongeveer 40 % voor mais, 35 % voor soja en 25 % voor tarwe. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,75 %. Tickersymbool: GRU Beurs: NYSE Arca Uitgifte: februari 2008 Prestatie sinds 1/1/2016: 9,5% Rendement op 12 maanden: -3,9% Rendement op 3 jaar: -33% Gemiddeld dagvolume: 2000 Activa onder beheer: 4,9 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 0,75% De Elements-productlijn van trackers wordt uitgegeven door Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, een onderdeel van Bank of America. De Elements Grains-tracker met tickersymbool GRU deelt heel wat kenmerken met de hierboven besproken JJG-tracker. Het gaat eveneens om een ETN, maar de afloopdatum ligt met februari 2023 wel vroeger. De onderliggende index die wordt gerepliceerd, is de MLCX Grains-index, die is samengesteld uit mais, tarwe, soja en sojaolie. De rendementen liggen in lijn met die van JJG en ook de jaarlijkse beheersvergoeding is gelijk, maar het grote verschil is de veel lagere liquiditeit bij GRU. Daarom verdient JJG de voorkeur voor wie via een tracker gespreid in de drie graansoorten wil investeren. Het Corn Fund (mais), Wheat Fund (tarwe) en Soybean Fund (soja) van uitgever Teucrium Funds investeert in drie termijncontracten om het nadeel van de negatieve rollyield (zie uitleg in IB19B) te compenseren. Het nadeel is wel dat de jaarlijkse beheersvergoeding bij die trackers vrij hoog is, omdat de spreiding nu eenmaal extra kosten met zich meebrengt. Tickersymbool: CORN Beurs: NYSE Arca Uitgifte: juni 2010 Prestatie sinds 1/1/2016: 3% Rendement op 12 maanden: -7,5% Rendement op 3 jaar: -45% Gemiddeld dagvolume: 54000 Activa onder beheer: 63,1 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 2,92% Het Corn Fund noteert het langst en heeft mede daardoor van de drie besproken producten ook de meeste activa onder beheer. Sinds de start van 2016 is er een klein positief rendement, maar op middellange en lange termijn is de balans, gezien de evolutie van de maisprijs, negatief. Op dit moment is 35 % van de middelen geïnvesteerd in het september-termijncontract, 30 % in het december-termijncontract en nog eens 35 % in het december 2017-termijncontract. Tickersymbool: WEAT Beurs: NYSE Arca Uitgifte: september 2011 Prestatie sinds 1/1/2016: -3,7% Rendement op 12 maanden: -18,3% Rendement op 3 jaar: -53,1% Gemiddeld dagvolume: 87000 Activa onder beheer: 27,7 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 3,46% Tarwe zette van alle graangewassen zowel op korte als op middellange termijn de slechtste prestatie neer. Dat weerspiegelt zich ook in de rendementen van het Wheat Fund. De samenstelling van het fonds is vergelijkbaar, met telkens 35 % voor het september 2016- en december 2017-termijncontract en 30 % voor het december 2016-termijncontract. De beheersvergoeding bij WEAT ligt nog wat hoger dan bij CORN. Tickersymbool: SOYB Beurs: NYSE Arca Uitgifte: september 2011 Prestatie sinds 1/1/2016: 15,5% Rendement op 12 maanden: 3,8% Rendement op 3 jaar: -13,5% Gemiddeld dagvolume: 25000 Activa onder beheer: 13,1 miljoen USD Jaarlijkse beheerskosten: 3,49% Soja presteert zowel op korte als op middellange termijn een stuk beter dan mais en tarwe. De jaarlijkse beheersvergoeding ligt in lijn met die van WEAT. Op dit moment zit 35 % van de beheerde middelen in het november-termijncontract, 30 % in het januari 2017-termijncontract en nog eens 35 % in de november 2017-future.BIJ SOJA ZIET HET TECHNISCHE PLAATJE ER BETER UIT.