Sinds begin deze maand werkt het Witte Huis niet meer mee aan de Europese spaarrichtlijn. "De technische gesprekken lopen voort, maar een mogelijke verplichting voor Amerikaanse banken om rente-inkomsten van niet-ingezetenen aan te geven, zit er op korte termijn zeker niet in," zeggen Bernard Peeters en Gerd Goyvaerts, vennoten van het fiscale advocatenkantoor Tiberghien.
...

Sinds begin deze maand werkt het Witte Huis niet meer mee aan de Europese spaarrichtlijn. "De technische gesprekken lopen voort, maar een mogelijke verplichting voor Amerikaanse banken om rente-inkomsten van niet-ingezetenen aan te geven, zit er op korte termijn zeker niet in," zeggen Bernard Peeters en Gerd Goyvaerts, vennoten van het fiscale advocatenkantoor Tiberghien. Nog voor het einde van dit jaar wil de Europese Commissie een systeem van informatie-uitwisseling tussen de EU-lidstaten, Zwitserland, de Verenigde Staten en fiscale paradijzen uitwerken om de belasting op spaargelden vanaf 2011 gelijk te kunnen trekken. Maar de regering- Bush ligt dwars. Goyvaerts: "De Republikeinen vinden dat er een beter middel tegen kapitaalvlucht bestaat: een algemene belastingverlaging. Bovendien vrezen de Amerikanen zelf zo'n vijf triljoen dollar aan investeringen te verliezen als ze fiscale gegevens van niet-ingezetenen aan de Europese Unie doorgeven. Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig dat de vermogens dan massaal naar Azië verhuizen. Want financiële centra zoals Singapore en Hongkong zijn niet in de onderhandelingen betrokken." Intussen besloot de EU op haar jongste top in Kopenhagen vorig weekend de druk op Zwitserland te verhogen om haar bankgeheim op te geven. Maar Bern wil niet raken aan het handelsmerk van de financiële sector in haar land. Goyvaerts: "Toch zijn de Zwitsers bereid gelijkaardige maatregelen te nemen. Zo hebben ze al tweemaal voorgesteld een vrijwillig systeem van bronheffing - zoals in België, Luxemburg en Oostenrijk - in te voeren. Deze lidstaten genieten een tijdelijke uitzondering tot eind 2010. Europa verwerpt dat compromis echter en blijft aandringen op een uniforme regeling van informatie-uitwisseling. Bovendien werkt Zwitserland al mee in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Daarom mikken de Europese onderhandelaars nu op een verbreding van de definitie van fiscale fraude."Terwijl Zwitserland nog eventueel over de streep getrokken kan worden, zien de advocaten van Tiberghien de VS geen fiscale gegevens uitwisselen. Anderzijds dringt Bush sinds 11 september 2001 aan op internationale transparantie om financiële stromen van terroristische organisaties op te sporen. Peeters: "Ogenschijnlijk is dat een contradictie. Maar voor de Amerikanen heeft de heilige strijd voor het behoud van de democratie niets te maken met fiscale harmonisering. Zij vinden de Europese spaarrichtlijn een goedkope truc van een inefficiënte overheid om haar hoge belastingvoeten in stand te houden. En de EU mist de nodige middelen om de VS onder druk te zetten."Het afspringen van de onderhandelingen betekent niet dat het kapitaal zorgeloos naar belastingparadijzen kan blijven stromen. Peeters: "Zelfs als je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet, werkt de naam van een offshorecentrum voor de fiscus als een rode lap op een stier." De belastingplichtigen zijn gewaarschuwd.E.P.