Verkopers van hotelkamers gebruiken steeds vaker het argument dat de inkomsten voor investeerders in hotelkamers vrij zijn van belastingen. Om ervoor te zorgen dat de inkomsten belastingvrij zijn, zetten de ontwikkelaars constructies op met vruchtgebruik.
...

Verkopers van hotelkamers gebruiken steeds vaker het argument dat de inkomsten voor investeerders in hotelkamers vrij zijn van belastingen. Om ervoor te zorgen dat de inkomsten belastingvrij zijn, zetten de ontwikkelaars constructies op met vruchtgebruik. We vroegen aan de rulingdienst of er vaak wordt aangeklopt voor voorafgaande beslissingen voor zulke vruchtgebruikconstructies. "Sinds 2017 zijn er 23 zulke beslissingen afgeleverd", laat Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, weten. "Daarvan gingen dertien dossiers over hotels, drie over appartementenhotels, twee over studentenkamers, drie over assistentiewoningen, één over vakantiewoningen en één over parkings. Zulke beslissingen gaan vooral over de btw-problematiek en minder over de belastbaarheid als investeerder." Voor de belastbaarheid van vergoedingen in het kader van vruchtgebruik wordt volgens Francis Adyns vaak verwezen naar een antwoord op een parlementaire vraag van Jean-Pierre de Clippele (MR), die dateert van 17 juni 1988. De Clippele was naast volksvertegenwoordiger en senator ook notaris. Hij was ook enkele jaren lid van de antibelastingpartij Union démocratique pour le respect du Travail (UDRT). Het antwoord op de parlementaire vraag kwam erop neer dat een vergoeding voor het vruchtgebruik niet onder de inkomsten valt zoals gedefinieerd door het Belgische Wetboek Inkomstenbelasting (WIB). "En dat bedragen verkregen uit hoofde van de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik met betrekking tot een in België of in het buitenland gelegen onroerend goed geen inkomsten uit onroerende goederen zijn". Een fiscalist die liever anoniem wil blijven, vindt dat een lacune in de fiscale wetgeving. Meer en meer belastingplichtigen maken er handig gebruik van om inkomsten fiscaal te optimaliseren, zoals dat heet. "Vandaar ook dat veel bedrijfsleiders vruchtgebruik gebruiken", voegt hij er nog aan toe.