"Een goede zaak voor de sector én voor de hele regio, want precies om aan de crisis het hoofd te bieden, is gespecialiseerd onderwijs een noodzaak," aldus Bart Liesenborghs, technisch leerkracht aan de Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Truiden. "De sector heeft het moeilijk, onder meer door de opmars van het exotisch fruit, de almaar kieskeurigere consument en de toenemende concurrentie vanuit het zuiden. Fruitbedrijven hebben vandaag de keuze: stoppen of zich specialiseren."
...

"Een goede zaak voor de sector én voor de hele regio, want precies om aan de crisis het hoofd te bieden, is gespecialiseerd onderwijs een noodzaak," aldus Bart Liesenborghs, technisch leerkracht aan de Tuinbouwschool Onze-Lieve-Vrouw in Sint-Truiden. "De sector heeft het moeilijk, onder meer door de opmars van het exotisch fruit, de almaar kieskeurigere consument en de toenemende concurrentie vanuit het zuiden. Fruitbedrijven hebben vandaag de keuze: stoppen of zich specialiseren." Toen vorig schooljaar plots werd besloten de opleiding voor fruittelers te schrappen, was het hek helemaal van de dam. De Boerenbond, de Groene Kring, de Studiekring Guvelingen en de scholengroep Onze-Lieve-Vrouw verenigden zich en werkten samen een nieuw cursusconcept uit. Een succes, zo blijkt uit het aantal inschrijvingen. Bart Liesenborghs: "In totaal hebben we dit schooljaar vijftig inschrijvingen. 90% van de cursisten is afkomstig uit de fruitstreek van Limburg en het Hageland." De sterkte van deze nieuwe leergangen is de flexibiliteit. Jongeren, maar ook mensen die al jaren in het vak zitten, kunnen inschrijven voor de complete leergang of à la carte kiezen voor een beperkt aantal modules. De opleiding loopt over twee studiejaren waarin slechts drie dagen per week wordt lesgegeven. Het is dus mogelijk de opleiding te combineren met andere cursussen of met een job in de fruitsector. Bart Liesenborghs: "De opleiding zelf is heel praktijkgericht. De lesgevers zijn trouwens allemaal mensen die met hun beide voeten in de praktijk staan: mensen uit proeftuinen, veilingen, boomkwekerijen... maar ook uit de bank- en verzekeringswereld, dienstverlenende instanties, boekhoudbureaus of advocatenkantoren. Voorts omvat het cursuspakket onder meer marketing, sociale wetgeving en personeelsbeleid. Jongeren die bij ons de leergangen beëindigen, kunnen echt meteen aan de slag."Na afloop krijgen de cursisten een getuigschrift voor elke module die ze met vrucht hebben beëindigd. Wie slaagt voor de complete opleiding, krijgt een diploma Hogere Fruitteeltleergangen, erkend door het Vlaams Gewest. De inschrijvingen zijn gewoonlijk evenwichtig verdeeld over het aantal modules. Opvallend is dat de jongens doorgaans voor de teelttechnische vakken kiezen, terwijl de meisjes zich eerder inschrijven voor de administratieve en commerciële onderwerpen. Vooral de module Nevenactiviteiten op een Fruitbedrijf is bij de meisjes populair. Vakken als fruitverwerking, gistingsprocessen, productie van appelsap, -wijn of -likeur, toerisme op het fruitbedrijf, praktische tips bij de inrichting van een winkel en vergunningen bij huisverkoop vallen in de smaak en bieden reële jobkansen. "Sectoren die dit soort ervaring kunnen gebruiken (horeca, toerisme, promotie van de streek), hebben inderdaad liefst vrouwen voor zo'n job. Een module waar de regio beslist nog vruchten van zal plukken," besluit Bart Liesenborghs.