Opinie. Politici in bedrijven. Ondernemende burgemeesters.
...

Opinie. Politici in bedrijven. Ondernemende burgemeesters. 8 maart, internationale vrouwendag. Naar jaarlijkse gewoonte toont het onderzoek van Trends naar de machtigste zakenvrouwen in België, dat Belgische vrouwen nog steeds moeilijk doorstromen naar de absolute top van het bedrijfsleven. Maar geen nood, er wordt aan gewerkt. Want het beleid van de hogere overheid lijkt steeds 'vrouwvriendelijker' te worden. Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (SP.A) vindt dat er stimulansen nodig zijn om vernieuwing en vervrouwelijking te forceren. Maar wat houdt een vrouwvriendelijk beleid precies in? Het is niet bepaald vrouwvriendelijk om vrouwen een nieuw pakket voordelen aan te bieden die tegelijkertijd de weg naar de top versperren. Of die door vrouwen helemaal niet worden gevraagd. Algemeen wordt aangenomen dat vrouwen zo snel mogelijk naar de top willen en dat daarvoor een zeer vrouwvriendelijk beleid nodig is. Misschien is het nuttig om de hele denkoefening eens om te keren en zich de vraag te stellen of vrouwen niet moeilijker aan de top geraken naarmate het overheidsbeleid vrouwvriendelijker wordt. Bedrijven beseffen maar al te goed dat het een risico wordt een belangrijke positie te laten bekleden door een vrouw, want zwanger worden, betekent niet langer even buiten carrièrestrijd zijn. Daar komt vaak zorgverlof bij kijken en, wie weet, loopbaanonderbreking. Dat vrouwen daarom niet doorstromen uit het middenkader en op glazen plafonds stoten, lijkt volgens studies een logische redenering. Maatregelen die enkel op vrouwen gericht zijn, bevestigen te snel het uitgangspunt dat vrouwen liefst zo weinig mogelijk tijd aan hun carrière besteden, terwijl hun mannen er een hels werkschema moeten op na houden omdat het eenmaal niet anders kan wanneer er kindermondjes gevoed moeten worden. Een denkfout die vrouwen kansen en banen kost. Het beleid moet ook de vrouwen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Belgische vrouwen hebben te weinig ambitie. Dat bewijst het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). SCP ontdekte dat minder dan de helft van de werkende vrouwen het idee dat je iets kunt bereiken met je baan, belangrijk vindt. Ook om promotiekansen geven onze vrouwen niet veel. Toegegeven, de Belgische mannen koesteren ook niet veel ambitie, maar dat lijkt niet nodig in een tijd waar vrouwen moeilijk doorstromen. Nieuwe maatregelen moeten de mentaliteit van deze vrouwen wijzigen. Een vrouwvriendelijk beleid is genderneutraal. Nieuwe en extra voordelen moeten aan zowel vrouwen als mannen worden gegeven. Geef mannen dezelfde regelingen als die waar vrouwen aanspraak op kunnen maken. Dan worden mannen en vrouwen pas gelijk en dat is het grondbeginsel van het feminisme. Wanneer dezelfde voor- en nadelen gelden voor mannen en vrouwen zullen promoties automatisch gaan naar de persoon die over de beste kwaliteiten beschikt. Bestuurders zullen zich bij hun keuzes baseren op iemands persoonlijkheid en voorgaande prestaties, en niet op de positieve of negatieve prijskaartjes die verbonden zijn aan iemands geslacht. EXTRA INFORMATIE OP WWW.TRENDS.BE Sjoukje Smedts