De vastgoedsector is nog steeds een mannenbastion. Dat is geen boude bewering, wel een nuchtere vaststelling. Op vastgoedseminaries en -conferenties is het soms zoeken - niet dat we dat bewust doen - naar vrouwelijke deelnemers. 's Avonds, tijdens de cocktails en recepties die het vastgoedwereldje graag organiseert, is het nog triester gesteld met het genderevenwicht. En op vastgoedbeurzen is het helemaal een ramp. Op Mipim, de jaarlijkse hoogmis van het vastgoedwereldje in Cannes, lijkt het soms wel of je in een mannenreservaat rondloopt. Tijdens de jongste editie was amper 18 % van de bezoekers een vrouw.
...

De vastgoedsector is nog steeds een mannenbastion. Dat is geen boude bewering, wel een nuchtere vaststelling. Op vastgoedseminaries en -conferenties is het soms zoeken - niet dat we dat bewust doen - naar vrouwelijke deelnemers. 's Avonds, tijdens de cocktails en recepties die het vastgoedwereldje graag organiseert, is het nog triester gesteld met het genderevenwicht. En op vastgoedbeurzen is het helemaal een ramp. Op Mipim, de jaarlijkse hoogmis van het vastgoedwereldje in Cannes, lijkt het soms wel of je in een mannenreservaat rondloopt. Tijdens de jongste editie was amper 18 % van de bezoekers een vrouw. Nog een cijfer dat boekdelen spreekt: slechts één op de vijf leden van het Beroepsinstituut voor de Vastgoedmakelaar (BIV) is een vrouw. Nochtans vertegenwoordigt het BIV vooral residentiële vastgoedmakelaars, een beroepsgroep die zowat als de meest vrouwelijke van de sector geldt. Een en ander betekent niet dat de vastgoedwereld een exclusief mannenclubje is. Je komt er vrouwen tegen in heel uiteenlopende functies. Toch stellen we ook enkele stereotiepen vast. Zo blijken vrouwen zeer geliefd voor pr-functies. En hoewel er voorbeelden genoeg zijn van vrouwen die een heel mooie carrière uitbouwen in de vastgoedsector, blijkt er toch iets te schorten aan de doorstroming naar de echt hoge regionen. Uitzonderingen bevestigen die regel: onze vier gesprekspartners bereikten wel de absolute top in hun (deel)sector. Christine Conix leidt een van de belangrijkste architectenbureaus van ons land. Marie-Anne Van Himst is managing director van het vastgoedadvieskantoor Catella Property Benelux. Marleen De Wolf staat aan het hoofd van de Belgische afdeling van de Nederlandse projectontwikkelaar AM Development. Evelyn Gessler, executive vice-president bij Ogilvy PR, behoort in de strikte zin van het woord niet tot de vastgoedsector, maar als pr-adviseur voor heel wat vastgoedbedrijven kent ze het wereldje als geen ander. Ons uitgangspunt dat de vastgoedbusiness nog in grote mate een mannenaangelegenheid is, wordt niet in twijfel getrokken. De vier vrouwen beschouwen het echter als een feit, niet als een probleem. "Het gebeurt dat ik in een vergadering als enige vrouw tussen twintig mannen zit," zegt Christine Conix. "Maar meestal merk ik dat pas op als iemand me erop wijst. Om maar te zeggen dat het voor mij eigenlijk geen punt is."Er is ook een trage maar zekere kentering aan de gang. Dat hoeft niet te verwonderen: de hele arbeidsmarkt is er in de loop der jaren sterk op vervrouwelijkt en ondertussen vatten er ook meer meisjes dan jongens hogere studies aan. Ook in traditioneel mannelijke richtingen zoals architectuur. Het lijkt niet meer dan logisch dat dergelijke evoluties ook doorsijpelen naar de vastgoedsector. De opmars van de vrouwen zou ook hand in hand gaan met de professionalisering van de sector. Marleen De Wolf: "Nederland staat iets verder, daar zie je al meer vrouwen in topfuncties bij vastgoedbedrijven. Het professionaliseringsproces in de vastgoedsector is daar - wellicht als gevolg van het meer internationale karakter - vroeger ingezet. Bedrijven kiezen er bewust voor diversiteit in hun teams. Want vrouwen benaderen problemen en processen anders dan mannen. En dat op zich is al een meerwaarde."Evelyn Gessler treedt haar bij. "Mannen en vrouwen zijn verschillend en dat is een rijkdom voor een bedrijf. In de Angelsaksische wereld, en zeker in de Verenigde Staten, heeft men dat heel goed begrepen en hebben vrouwen dan ook hun plaats veroverd in de vastgoedwereld. Ik ben er zeker van dat wij dat voorbeeld hier zullen volgen."Meer diversiteit blijkt trouwens niet de enige reden waarom de vastgoedsector beter af zou zijn met wat meer vrouwen in de (leidinggevende) rangen. Zowel Marie-Anne Van Himst als Marleen De Wolf vinden dat vrouwen meer to the point zijn. "En ook meer teamgericht," meent Marleen De Wolf. Marie-Anne Van Himst wijst ook op de diplomatische kwaliteiten van vrouwen. "Ik denk dat vrouwen op een zachte maar toch eerlijke manier een harde boodschap kunnen overbrengen," zegt ze. En ze voegt eraan toe dat het soms ook een voordeel is om als vrouw in een mannensector te werken. "Je valt gemakkelijker op. Als je tijdens een vergadering iets zegt, dan heeft iedereen het gehoord. Maar het is daarom ook extra belangrijk dat je zinnige dingen zegt." Alleen Christine Conix heeft zo haar twijfels bij die man-vrouwverschillen: "Ik hoor wel eens van klanten dat ze het een voordeel vinden dat ik een vrouw ben. Vrouwen zouden meer rekening houden met praktische dingen. Dat kan zijn. Maar ik weet dat er in mijn bureau mannen zijn die dat evengoed kunnen. Het is wel zo dat bij de manier waarop ik mijn bedrijf leid, intuïtie een belangrijke rol speelt. Ik heb geen grote theorieën over bedrijfsvoering, ik heb daar ook geen cursussen over gevolgd, ik doe het gewoon. Misschien is dat buikgevoel wel iets typisch vrouwelijks." Hoe komt het eigenlijk dat mannen de vastgoedwereld nog in zo'n grote mate domineren? Dat de sector nauw verwant is aan de bouwsector, speelt wellicht mee. "Een man heeft doorgaans meer gezag op de werf. Dat is gewoonweg zo," stelt Marleen De Wolf. "En vastgoed is ook sterk gelieerd met de hautefinance, en dat is nog zo'n typische mannenwereld." De vastgoedwereld lijkt met zijn vele sociale (en avondlijke) verplichtingen ook wat op de politiek. 's Middags lunchen met (potentiële) klanten of partners en 's avonds nieuwe contacten aanboren op cocktailparty's, het hoort bij een stiel die drijft op relaties en netwerking. En van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) weten we dat netwerking nu net geen vrouwenspecialiteit is. "Vrouwen hebben voor die sociale activiteiten gewoon minder tijd en dat speelt in de vastgoedsector zeker in hun nadeel," preciseert Marie-Anne Van Himst. Zou een vrouwelijk vastgoednetwerk iets kunnen veranderen? "Nee, dat heeft geen enkele zin," antwoordt Marleen De Wolf. "Ik denk ook dat geen enkele vrouw in deze sector het in haar hoofd zou halen om zoiets op te starten." Ook Evelyn Gessler - nochtans medeoprichtster van Club L, een vereniging van vrouwen met verantwoordelijke functies - acht zo'n netwerk weinig zinvol: "Het interessante aan een netwerk is juist dat je mensen uit verschillende sectoren ontmoet. Bovendien is vastgoed ook een klein wereldje met veel concurrentie. Het zou niet gemakkelijk zijn om zo'n groepje bij elkaar te krijgen." Gessler ziet meer heil in (bedrijfs)maatregelen die een omgeving creëren waardoor vrouwen makkelijker zouden kunnen deelnemen aan dergelijke activiteiten. "Want ik zie dat veel vrouwen het moeilijk hebben om een carrière in het vastgoed te combineren met de zorg voor hun gezin," zegt ze. Christine Conix erkent wel dat de sociale druk op vrouwen om voor het gezin te kiezen groter is, maar dan moeten ze maar meer hun mannetje staan, meent ze. "Ik heb evenveel kansen gekregen als mijn mannelijke collega's. Je moet ze natuurlijk wel grijpen. En dat is een kwestie van keuzes maken. Ik heb veel respect voor vrouwen die ervoor kiezen om voltijds voor hun gezin te zorgen. Maar ik heb het gevoel dat ik dat niet goed zou gedaan hebben. Toch hebben mijn man en ik drie kinderen grootgebracht. Het komt er dan op aan om als koppel goede afspraken te maken."Dat positieve discriminatie niet werkt, daar zijn de vier vrouwen het roerend over eens. "Het is niet goed voor het bedrijf en is niet goed voor de persoon in kwestie," stelt Marie-Anne Van Himst. Of zoals Marleen De Wolf het verwoordt: "Positieve discriminatie kan zich als een boemerang tegen vrouwen keren."Laurenz VerledensSlechts één op de vijf leden van het Beroepsinstituut voor de Vastgoedmakelaar is een vrouw. Er blijkt iets te schorten aan de doorstroming van vrouwen naar de hoge regionen van de vastgoedsector. Nederland staat iets verder, daar zie je al meer vrouwen in topfuncties bij vastgoedbedrijven.