En beste lezers, u reageerde massaal. De servers van Trends kreunden onder uw talloze reacties. Niet minder dan 27 vrouwen, 22 mannen en 1 sekseloze hadden tegen vrijdagavond vorige week al op de mannen/vrouwenenquête gereageerd. Omdat deze steekproef én zeer groot en superrepresentatief is, kunnen we meteen besluiten dat zo'n 55 % van de Trendslezers vrouwen zijn! Wie had dat gedacht?
...

En beste lezers, u reageerde massaal. De servers van Trends kreunden onder uw talloze reacties. Niet minder dan 27 vrouwen, 22 mannen en 1 sekseloze hadden tegen vrijdagavond vorige week al op de mannen/vrouwenenquête gereageerd. Omdat deze steekproef én zeer groot en superrepresentatief is, kunnen we meteen besluiten dat zo'n 55 % van de Trendslezers vrouwen zijn! Wie had dat gedacht? In wat volgt, zullen we uiteraard geen enkel cijfer vervalsen, maar dergelijke grote en representatieve steekproeven dienen zeer respectvol behandeld. We hebben ons voor de statistische analyse gebaseerd op de klassieker uit 1955 van Darrell Huff: How to Lie with Statistics. Alle percentages slaan op mensen met een mening. De meninglozen tellen we gewoon niet mee. Dat geeft een veel klaarder beeld! Mannen zijn ongeschikt. Bijna 80 % van de vrouwen oordeelt dat vrouwen geschikter zijn dan mannen voor het nieuwe management. Nog verrassender is dat 70 % van de mannen vindt dat dit helemaal niet waar is. Hier wordt op de meest wetenschappelijke wijze bewezen dat mannen nog liever het zonlicht loochenen dan te aanvaarden dat ze niet 'de heren der schepping' zijn. In zijn fameuze boek From Good to Great raadt de (mannelijke) Jim Collins aan: "Zie de harde feiten onder ogen". Mannen kunnen dat dus niet, en daarmee bewijzen ze nogmaals dat ze niet zeer geschikt zijn voor het vak van de betere, moderne manager. Niet minder dan 68 % van de vrouwen en 63 % van de mannen weet dat er vrouwonvriendelijke media bestaan in België. Mannen zijn dus goed geïnformeerd. Vrouwen net iets beter. Bijna 80 % van de vrouwen vindt dat ze onvoldoende aan het woord gelaten worden in de pers, bij mannen is dat percentage minder dan 50 %. Moeten er aparte rubrieken zijn voor vrouwelijke lezers? Slechts één enkele vrouw heeft graag 'haar' rubriek, maar mannen zijn hier wel erg seksistisch: drie keer meer mannen (namelijk 3) vinden wél dat er zulke aparte rubrieken moet komen. We vermoeden dat ze die dan meteen willen overslaan, waardoor ze nog méér aandacht aan de sectie Mobiel kunnen besteden. Bijna 50 % van de vrouwen vindt het woordgebruik in de pers vrouwonvriendelijk. De mannen zijn veel ruimdenkender: slechts 10 % van hen vindt het woordgebruik vrouwonvriendelijk. Hoe moeten we dat nu interpreteren? Zijn mannen ongevoelig voor de beledigingen die ze rondstrooien? Of zijn vrouwen te snel op de tenen getrapt? Vrouwen zijn taalvaardiger. Naast deze kwantitatieve gegevens heb je uiteraard de in de moderne wetenschap nog veel belangrijkere kwalitatieve gegevens. Hieronder citeren we uiteraard alleen die reacties die lekker in onze kraam passen. Omdat al lang is aangetoond dat vrouwen taalvaardiger zijn dan mannen, hebben ze ook veel meer relevante voorbeelden gegeven. "Geert Noels van Petercam refereert alleen aan Alan Greenspan." "Vreemdgaan in de politiek: man blijft positie behouden, journaliste ruilt politiek in voor cultuur." "Er worden altijd uitspraken over het uiterlijk van een vrouwelijke manager gedaan; bij mannen is dat ondenkbaar. Of wanneer lees je: "Deze topmanager heeft een strak kontje?" "Dat men het de jongste tijd voortdurend heeft over de ophokplicht voor kippen is bijzonder vrouwonvriendelijk." "In een artikel over een jonge vrouwelijke zwemster, werd ze steevast een zwemstertje genoemd. Over een zwemmertje zouden ze het nooit hebben." "In een artikel over vrouwelijke (top)managers worden steevast het huishouden of de kinderen erbij gehaald" ( uitspraak van een mannelijke respondent). Het kontje van D'Hoore. Een laatste kenmerk van modern wetenschappelijk onderzoek is dat het beleidsgericht moet zijn. Geen vrijblijvende data, maar onmiddellijk bruikbaar materiaal. Daarom, beste lezer(es), al de introductie van onze volgende column: In een interview met Paul D'Hoore (zijn strak kontje gezien?) verklaarde Alan Greenspan dat de ophokplicht voor hanen, mannelijke en vrouwelijke fazanten, kippen en andere mannelijke en vrouwelijke vogels, een ernstig economisch probleem kan vormen. Op de vraag of ook zijn opvolger die mening deelt, antwoordde Greenspan: dat moet je hem zelf vragen, en vraag ook maar meteen hoe het met zijn familie is gesteld! Heeft de oudste nog steeds last van eczema? Greenspan zelf verklaarde voorts dat hij op vraag van de heer Geert Noels een sekseoperatie denkt te ondergaan om voortaan als Helena Greenspan door het leven te gaan. Als hij dan zou vreemdgaan, kan hij eens iets anders doen dan uitspraken rondstrooien over rentevoeten. Hij droomde immers al lang van een job in de cultuursector. De auteur is hoofddocent aan de Universiteit Gent en partner van de Vlerick Leuven Gent Management School. Reacties: marc.buelens@trends.be Marc Buelens