In de loop van de geschiedenis hebben mensen zich laten leiden door twee e...

In de loop van de geschiedenis hebben mensen zich laten leiden door twee essentiële idealen: gemeenschapszin en vrijheid. Die twee gaan moeilijk samen. Sebastian Junger onderzoekt die spanning, die de kern vormt van ons mens-zijn, aan de hand van een wandeling met vrienden langs de Amerikaanse oostkust.