Chris Peeters CEO Elia Groep

"Als je instructies geeft aan werknemers, is het heel moeilijk om veel impact te hebben. Uiteindelijk moet je proberen een visie neer te zetten, waar de mensen zich achter kunnen scharen. Dat betekent dat je een spanningsveld creëert tussen de comfortzone waarin mensen zitten, en de verandering die je wil. De uitdaging als leider is dat je heel moeilijk kunt lezen of je voorbij dat evenwicht zit en te hard gaat, of dat je net onvoldoende richting geeft. Je moet dus leiding geven zonder dat je de richting te scherp aangeeft. Dan kunnen jouw mensen daar een invulling aan geven."
...

"Als je instructies geeft aan werknemers, is het heel moeilijk om veel impact te hebben. Uiteindelijk moet je proberen een visie neer te zetten, waar de mensen zich achter kunnen scharen. Dat betekent dat je een spanningsveld creëert tussen de comfortzone waarin mensen zitten, en de verandering die je wil. De uitdaging als leider is dat je heel moeilijk kunt lezen of je voorbij dat evenwicht zit en te hard gaat, of dat je net onvoldoende richting geeft. Je moet dus leiding geven zonder dat je de richting te scherp aangeeft. Dan kunnen jouw mensen daar een invulling aan geven." "De gesprekken met Wouter geven mij een andere verhaallijn. Ik werk aan de digitalisering, maar in een andere wereld heerst hetzelfde probleem. Na zo'n gesprek heb ik niet meteen een inzicht verworven, maar later begin ik nieuwe verbanden en invalshoeken te zien. Misschien lopen ook mijn mensen bijvoorbeeld tegen dezelfde barrières aan waar Wouter in zijn bedrijf mee te maken krijgt." "Het beste advies dat je aan iemand kunt geven, is dat je uiteindelijk moet proberen je eigen vrijheid van mening en onafhankelijkheid te hebben. Zo kun je in elke situatie altijd een eigen keuze maken. Ik wil bijvoorbeeld niet financieel afhankelijk zijn van mijn werk. Ik heb een buffer spaargeld opgebouwd. Ik had dat ook kunnen uitgeven aan materiële zaken, maar ik heb dat gebruikt om de vrijheid te hebben weg te kunnen stappen wanneer ik dat wil. Die vrijheid creëert een heel groot potentieel om veel bij te leren.""Ik ben IT-ingenieur bij TVH (gespecialiseerd in vorkliften en andere industriële voertuigen, nvdr) en daarnaast heb ik met Swits een eigen bedrijf, gespecialiseerd in websitedesign. Bij TVH hou ik me bezig met IT-infrastructuur en digitale automatisering. Ik ben op een punt gekomen dat ik duizend-en-één verschillende dingen wilde doen. Ik zocht daarom een mentor om andere inzichten te krijgen. De rode draad in onze gesprekken was het digitale en alles wat met innovatie te maken heeft." "In mijn bedrijf willen we de internationale departementen beter met elkaar laten samenwerken. Uit de gesprekken met Chris leerde ik dat om het even wat je doet, communicatie superbelangrijk blijft. Zowel Chris als ik werkte vaak met technisch sterke mensen. Heel vaak zijn die heel gevoelig, en willen ze graag alleen gelaten worden zodat ze hun werk kunnen doen. Je moet vaak een beetje aftasten tot waar je kunt gaan. Dat hangt af van persoon tot persoon." "Als Chris en ik hier in Leuven afspreken, gaan we samen een uur lopen (voor deze afspraak was er een misverstand en kwam Saelens in kostuum en Peeters in loopuitrusting, nvdr). We praten dan niet over andere zaken dan wanneer we aan tafel zitten, maar het levert een iets vuriger en meer inspirerend gesprek op. Achteraf neem ik notities van wat we hebben gezegd. Er komen tijdens het lopen en praten zoveel ideeën bij me op. Als ik die ideeën achteraf opnieuw lees, probeer ik dat moment opnieuw op te roepen."