Slaat Frans Van de Ven terug? De 61-jarige en legendarische zaakvoerder van de nv Wooncentrum Van de Ven verklaarde vorige dinsdag, 8 mei, dat hij nog lang niet failliet is. Zijn advocaat, meester René Beckers, ging alvast in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van koophandel in Turnhout.
...

Slaat Frans Van de Ven terug? De 61-jarige en legendarische zaakvoerder van de nv Wooncentrum Van de Ven verklaarde vorige dinsdag, 8 mei, dat hij nog lang niet failliet is. Zijn advocaat, meester René Beckers, ging alvast in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van koophandel in Turnhout. Volgens meester Beckers maakt de gewijzigde wetgeving rond faillissementen een soepeler omspringen met concordaten mogelijk. "Wij hebben de schuldeisers gevraagd om aan een deel van de schulden te verzaken. Ons voorstel is om de helft van de schuld kwijt te schelden. De grootste schuldeiser heeft al mondeling toegezegd de helft te laten vallen."Dat is de nv Van Dijck uit Balen, die volgens streekgenoten "op zowat elke hoek in de Kempen" grote reclameborden met reclame voor Van de Ven plaatste. Volgens de balanscijfers heeft Van de Ven een schuld van zowat 50 miljoen bij Van Dijck. Bij het bedrijf onthoudt men zich van alle commentaar. In het boekjaar 1999 haalde Van Dijck een omzet van 343 miljoen en een nettowinst van 11 miljoen. Het eigen vermogen bedroeg in 1999 67 miljoen frank. Op de lijst van schuldeisers - liefst 20 pagina's lang - prijken nog meer media- en reclamebedrijven. Frans Van de Ven beklemtoonde immers zwaar de merkbekendheid, en bedolf vooral het eigen Olen onder reclame. Met de betaling nam hij het minder nauw: een reclamejongen verhaalt aan Trends hoe er geregeld rekeningen werden betaald door in het winkelcentrum hoogst persoonlijk geld uit het kastje te halen. Maakt die reputatie Frans Van de Ven geloofwaardig voor een eventuele herstart? "Het concordaat voorziet in contante betalingen aan de leveranciers," zegt advocaat René Beckers. "Het concordaat werkt ook opschortend voor de bestaande schuldeisers. Alle geld zou dus gaan naar nieuwe aankopen. Na een observatieperiode van zes maanden kunnen we dan tot een vergelijk komen met de schuldeisers."Toch bekijken sectorgenoten de operatie met de nodige scepsis. Ze plaatsen vraagtekens bij de reële grootte van de schuldenberg. Dat prijskaartje varieert van 160 miljoen tot een half miljard. De laatst ingediende balans bij de Nationale Bank van de nv Wooncentrum Van de Ven, voor het boekjaar 1997, vermeldt een schuld van 490 miljoen frank. In dat boekjaar 1997 maakte het bedrijf 29 miljoen frank verlies. Uit die cijfers blijkt dat het Van de Ven-concept zijn beste periode heeft gekend. Frans Van de Ven lokt nog steeds massa's mensen naar zijn winkelcentrum. Die kijken naar leuk ogende Vlaamse zangeresjes, en degusteren in de cafés en restaurants. Maar die bezoekers komen voor de fun, ze kopen te weinig. Of hooguit een tapijtje. In het boekjaar 1997 vertegenwoordigden de voorraden een waarde van 386 miljoen, en de omzet 567 miljoen. Te veel winkeljuffrouwen dus - want een stock mag hooguit goed zijn voor de helft van de omzet. Wolfgang Riepl