Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil vermijden dat actiegroepen of milieuverenigingen in een heel laat stadium nog een klacht indienen tegen een vergunning. Een ontwerpdecreet past de procedure aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als groepen niet al in een vroeg stadium hebben opgetreden, ...

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil vermijden dat actiegroepen of milieuverenigingen in een heel laat stadium nog een klacht indienen tegen een vergunning. Een ontwerpdecreet past de procedure aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als groepen niet al in een vroeg stadium hebben opgetreden, is de klacht bij de Raad onontvankelijk. De Vlaamse regering hoopt zo dat er minder klachten komen en de procedures versnellen. Dat is mogelijk, zegt professor Kurt Deketelaere, directeur van het Instituut voor Milieu- en Energierecht aan de KU Leuven. "Maar het kan ook leiden tot meer betwistingen. Het zet actiegroepen aan om snel op te treden. Zij zullen dus de lopende vergunningsprocedures meer screenen. Misschien ontdekken ze net meer redenen om aanvragen te contesteren." Het decreet moet nog de toets van het Grondwettelijk Hof doorstaan. "Ik heb daar twijfels over", stelt Deketelaere, verwijzend naar een onduidelijkheid waar de Raad van State al over struikelde. Het ontwerpdecreet bepaalt drie gevallen waarin de vernietiging van een vergunning niet kan worden behandeld: als de ingeroepen onwettigheid de indiener niet benadeelt, zijn belangen niet schaadt of wanneer hij 'kennelijk' nagelaten heeft de ingeroepen onwettigheid aan te voeren 'op het nuttige ogenblik'. De Raad van State vindt het begrip 'kennelijk' te vaag. De Vlaamse regering geeft hiervan wel drie voorbeelden ('welbewust', 'te kwader trouw', 'met verregaande lichtzinnigheid'), maar laat andere mogelijkheden open. "Zo'n rechtsonzekerheid is niet wenselijk", aldus Deketelaere.