Wat is handel met voorkennis?

Het verkopen of aankopen van aandelen van een publiek genoteerd bedrijf op basis van informatie die nog niet bekend is bij het brede publiek. Het verbod geldt tot de informatie publiek is.
...

Het verkopen of aankopen van aandelen van een publiek genoteerd bedrijf op basis van informatie die nog niet bekend is bij het brede publiek. Het verbod geldt tot de informatie publiek is. Voor iedereen die beschikt over informatie die de koers van een onderneming positief of negatief kan doen beïnvloeden. Bestuurders, directieleden of medewerkers die met dat dossier te maken hebben, mogen geen aandelen van het bedrijf kopen of verkopen, noch anderen aanraden dat te doen. Het verbod geldt ook voor mensen buiten het bedrijf die bevoorrechte informatie hebben: accountants, advocaten, raadgevers en journalisten. Het parket moet bewijzen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de informatie waarover iemand beschikt en het feit dat die persoon - enkel op basis van die informatie - aandelen koopt of verkoopt. Volgens de Gentse advocaat Jos Mertens (Mertens & De Paepe) is dat zeer moeilijk. "De rechtbank moet eigenlijk een psychologisch bewijs vinden." Mertens trad onder meer op in het dossier Thierry S. De echtgenoot van een bestuurder van Bekaert handelde in aandelen van dat bedrijf terwijl er belangrijke beslissingen op til stonden. "Het parket voerde aan dat wie met elkaar slaapt, ook met elkaar praat. Ik verdedigde dat men ervanuit moet gaan dat mensen zich houden aan hun deontologie. Met succes." Ook LHSP-bestuurder Francis V. werd niet veroordeeld omdat de advocaat kon aantonen dat de verkoop van warrants in andere omstandigheden ook zou zijn gebeurd. Ze stond los van koersgevoelige informatie waarover zijn klant beschikte. Op dit misdrijf staat een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en een geldboete van 275 tot 55.000 euro. De boete kan drie keer het vermogensvoordeel zijn dat de pleger door de bewuste transactie heeft genoten. In de praktijk zijn er nog nooit mensen veroordeeld. Neen. In 2003 nam de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de verantwoordelijkheid over van de beursautoriteit. Zij kan administratieve boetes opleggen van maximum 2,5 miljoen euro. De CBFA moet geen oorzakelijk verband aantonen tussen de bevoorrechte informatie en de aandelentransactie. Wie over voorkennis beschikt, mag niet in dat aandeel handelen. Het directiecomité legde in 2007 in twee gevallen een administratieve geldboete op. Tegen deze beslissingen is beroep ingesteld bij het hof van beroep in Brussel. Het Europese Hof van Justitie behandelt een vraag van het hof van beroep over het onderwerp. (T) Door Hans Brockmans