Het cliché wil dat vrouwen in de middeleeuwen als kindse, wispelturige en onderontwikkelde wezens werden bejegend. Hun rechten en bewegingsvrijheid waren niet evenwaardig aan die van hun mannelijke tijdgenoten, maar ze leidden allerminst een lijdzaam leven binnenshuis. Middeleeuwse vrouwen waren vaak meer vrijgevochten dan we denken.
...