I SW werd vier jaar geleden opgericht als spin-off van de KU Leuven en UCL. Het Leuvense bedrijf heeft naast een vaste kern van vijftien academisch geschoolde psychotherapeuten, psychologen en sociologen ook een netwerk van freelance medewerkers.
...

I SW werd vier jaar geleden opgericht als spin-off van de KU Leuven en UCL. Het Leuvense bedrijf heeft naast een vaste kern van vijftien academisch geschoolde psychotherapeuten, psychologen en sociologen ook een netwerk van freelance medewerkers. ISW is gespecialiseerd in welzijn op het werk, stress en psychische problemen die met het werk samengaan. De KMO begeleidt bedrijven bij het opzetten van een aangepast welzijns- en stresspreventiebeleid en houdt zich bezig met het opsporen van psychosociale risico's op de werkvloer. Zonodig organiseert ISW interventies in bedrijven om conflicten onder het personeel, sociale spanningen, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag te helpen oplossen. Bovendien probeert het ook arbeidsongevallen te voorkomen. "Het aantal ongevallen op de werkvloer blijft heel hoog," zegt chief executive officer Dirk Antonissen. "De lichamelijke letsels en de financiële schade die eruit voortkomen, veroorzaken ernstige zorgen. Veel bedrijven stellen dan ook vast dat de bestaande procedures en preventieve maatregelen niet of in onvoldoende mate toegepast of gebruikt worden." Volgens ISW heeft dat te maken met een gebrek aan aandacht voor het menselijke gedrag. Een opleiding over veiligheidsprocedures volstaat niet om het gedrag van de mensen binnen de onderneming blijvend te veranderen, merkt Antonissen op. "Gedragsverandering krijg je niet alleen via informatieverstrekking. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beter weten niet altijd leidt tot beter doen." Met ISW probeert hij van veilig gedrag een sociale norm te maken. Om het probleem aan te pakken, maakt het bedrijf onder meer gebruik van een participatieve benadering, zoals dat heet. "We gebruiken de kennis en ervaring van de onderzoekers én van de opdrachtgever. Een deel van het onderzoek wordt ook op de werkplek uitgevoerd. Daarbij observeren we het gedrag en de omstandigheden van de medewerkers tijdens hun werkzaamheden en houden individuele interviews."Vorig jaar realiseerde ISW een omzet van een miljoen euro. In het klantenbestand van ISW zitten vooral bedrijven, maar ook de overheid, scholen, OCMW's en ziekenhuizen zijn vragende partij. Melanie De VriezePsychologenteam probeert voorbeeldgedrag te introduceren om conflicten af te koelen en arbeidsongevallen te vermijden.