Afwezigheid op het werk wegens burn-out, bore-out, stress of een slepende ziekte: vroeger was het lange tijd een taboe. De tijden zijn veranderd. Het thema is bespreekbaar geworden. Het aantal mensen dat langdurig afwezig is door ziekte is de jongste jaren enorm toegenomen. Het is stilaan een aspect geworden van het hr-beleid.
...

Afwezigheid op het werk wegens burn-out, bore-out, stress of een slepende ziekte: vroeger was het lange tijd een taboe. De tijden zijn veranderd. Het thema is bespreekbaar geworden. Het aantal mensen dat langdurig afwezig is door ziekte is de jongste jaren enorm toegenomen. Het is stilaan een aspect geworden van het hr-beleid. De experts Els De Wit en Mie Baert namen het thema onder de loep in Meanderen door een bewegend land. Het is een informatief werkboek voor wie noodgedwongen een tijdlang out is en zich rustig wil voorbereiden op een terugkeer naar het werk. Het boek is ook bedoeld voor de mensen uit hun omgeving, hun partner en familie, zorgverleners, leidinggevenden en collega's, hr-medewerkers. Hoe kun je je mentaal en fysiek voorbereiden op de nieuwe start? En hoe stippel je een aangepast terugkeerplan uit? Wat is een goede communicatiestrategie en hoe pak je dat praktisch aan? Aan de hand van interviews met zeven mensen die na een of meerdere jaren terugblikken op hun terugkeer, komen we te weten wat kan werken en wat niet. Zij herinneren zich de emoties die speelden, de gevoelens die met de tijd verzachtten of verdwenen, en dingen die ze achteraf gezien beter anders hadden gedaan. De titel verwijst naar het pad naar re-integratie dat meestal volgens een meanderende lijn verloopt, en dus niet eenvoudig is. Een aantal zaken is enorm belangrijk voor de persoon die professioneel even buiten strijd is, zoals: het leren aanvaarden van de eigen imperfectie of het goed leren inschatten van de plaats die werk mag innemen in je leven. Of ook: de zaken durven om te draaien en ontdekken waar je talenten en je potentieel liggen. Bepaalde zaken kan je maar beter loslaten. In het teurgkeerproces kunnen anderen ook een rol spelen. Denk aan collega's, vrienden of familieleden. De rode draad door het boek is dat men de situatie het best positief bekijkt. Misschien worden mensen die door een burn-out of een ziekte worden getroffen, wat moedeloos van zo'n verdict: "Staan we er nu alleen voor?" is een vaak gehoorde reactie. De auteurs wijzen er ook op dat de overheden en de werkgevers klaarstaan met een hele batterij aan herstel- of re-integratiemaatregelen.