Internationaal : het beste woord om de carrière van Godelieve Vandamme samen te vatten voor ze in oktober dit jaar direktrice werd van Greenpeace België.
...

Internationaal : het beste woord om de carrière van Godelieve Vandamme samen te vatten voor ze in oktober dit jaar direktrice werd van Greenpeace België. Vandamme, die perfekt viertalig is, heeft haar sporen verdiend in Bologna, Rome, Straatsburg en Brussel, met een paar haltes in de verste uithoeken van de wereld. Al in haar universitaire studies was ze erg veelzijdig. Na filozofie, volgde ze rechten aan de UCL. "Ik kreeg toen zin om internationale ervaring op te doen, ik wilde andere horizonten en andere mensen leren kennen en me baden in kulturen die verschilden van de mijne," vertelt ze.Geen probleem, want ze krijgt de kans om aan de John Hopkins Universiteit in Bologna te studeren, waar ze in 1982 een Master of Arts in internationale handel behaalt. Ze vestigt zich in Rome, waar ze een baan in een kulturele instelling aanvaardt. Haar taak : de organizatie van internationale konferenties, onder andere over de rechten van de mens. Dan volgt Straatsburg, waar ze voor het agentschap Belga als korrespondent bij de Raad van Europa en de Kommissie voor de Rechten van de Mens werkt. "Ik was net gehuwd met een Brit. We gingen in Straatsburg wonen omdat hij geslaagd was voor het ingangseksamen voor de Raad van Europa," verklaart Godelieve Vandamme. Haar ervaring als journaliste komt haar een jaar later van pas in Brussel, waar ze een rapport moet opstellen over de landbouwoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa.Tussen 1987 en 1989 keert ze terug naar de bron en neemt een baan als juriste aan bij het Hoog Kommissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties. De ervaring die ze daar opdoet, benut ze in België wanneer het Koninklijk Kommissariaat voor het Migrantenbeleid in het leven wordt geroepen. "Het was een boeiende ervaring," herinnert ze zich. "De ontdekking van alle problemen rond de immigratie, de kontakten met vluchtelingen en asielzoekers waren zeer verrijkend."Misschien was het wel die interesse voor de problemen op wereldniveau die Godelieve Vandamme ertoe aanzette om de grote stap te wagen. "Van buitenaf bekeken lijkt mijn komst bij Greenpeace misschien wel een radikale ommekeer in mijn carrière," geeft ze toe. "Maar tegelijkertijd klopt het volledig met hoe ik ben. Ik heb me steeds geïnteresseerd voor de natuur en de verhouding die we ermee hebben.""In België is er veel te doen," zegt ze. "Ons land is één van de meest verontreinigde landen in Europa. Gedurende een hele periode waren de Greenpeace-akties voornamelijk gericht op protest. De groep legde vooral de vinger op de flagrante aanvallen op ons leefmilieu," zegt ze. "Vandaag zijn de problemen complexer geworden : naast protestakties zal men moeten komen tot het uitbouwen van het onderzoek en het vinden van oplossingen."GODELIEVE VANDAMME (GREENPEACE BELGIE) Greenpeace moet evolueren van protestakties naar het vinden van oplossingen.