Een gericht grond- beleid moet Gents achtergestelde buurten weer tot leven brengen.
...

Een gericht grond- beleid moet Gents achtergestelde buurten weer tot leven brengen.In het jaar 2000 moet Gent er op zijn best uitzien. De Keizer Karelfeesten zullen symboliseren dat de Arteveldestad klaar is om een nieuw millennium binnen te treden. De trotse torenstad gelooft nog steeds in zichzelf en wil dit opnieuw aan de buitenwereld tonen. Stedebouwkundige initiatieven ontbreken alvast niet. Bovenaan de lijst staat een gericht grondbeleid. Daarmee wordt in principe volgend jaar van wal gestoken.NEGENTIENDE-EEUWSE GORDEL."We willen al dan niet bebouwde percelen aankopen en die doorverkopen aan derden," aldus Sas Van Rouveroij (VLD), eerste schepen en bevoegd voor ruimtelijke ordening. "De kopers moeten er een functie aan geven die door ons gewenst is. Zo slaan we twee vliegen in een klap. Enerzijds geven we een nieuwe stimulans aan buurten waar het investeringspeil op een laag pitje staat. Anderzijds vervullen we een sociale functie. We zullen de bouwgronden tegen marktvoorwaarden kopen, maar aan de huisvestingsmaatschappijen doorverkopen tegen de prijs die zij er voor kunnen geven. Onze hoofdbekommernis is om de juiste projecten op de juiste plaats te laten doorgaan. Bovendien zullen we door middel van architectuurwedstrijden waken over de kwaliteit van de realisaties." De ambities van Gent om een nieuwe impuls aan zijn 19de-eeuwse gordel te geven, zijn niet gering. Kan de stad de financiële implicaties wel aan ? Van Rouveroij : "Het komt er eigenlijk op neer om een belangrijke kapitaalinjectie te doen in ons grondbedrijf. Dan zal er vanzelf een rollend fonds ontstaan. Ik wil in een eerste fase 250 miljoen reserveren."MAHY MUSEUM.De revitalisering van de noordelijke wijken en de 19de-eeuwse gordel kan rekenen op nog andere stimuli. "Deze wijken missen hoogwaardige stedelijke functies die hen omhoog kunnen krikken," betoogt Sas Van Rouveroij. "Een museum of een justitiepaleis kan deze rol vervullen. Welnu, we zullen een oude leegstaande textielfabriek van Uco renoveren en er de autocollectie van Mahy onderbrengen." De huidige huisvesting van het oldtimersmuseum trekt op haar beurt nieuwe gegadigden aan. De meest concrete amateur wenst er een cinemacomplex in onder te brengen. Kmo's vormen een andere pijler van Gents stedelijk beleid. "We hebben een groot gebrek aan kmo-ruimte," legt Paul Teerlinck uit. "Bovendien zitten we nog met de problematiek van de herlokalisatie van bedrijven die niet meer in de 19de-eeuwse gordel kunnen blijven. Toch willen we het kmo-leven niet te ver uit de stad verplaatsen. Veel werknemers wonen in het centrum en we willen geen extra mobiliteitsproblemen creëren. We hebben dus een groot terrein van een failliete fabriek aan de grens met Ledeberg verworven. Het gaat om 9 hectaren en 6 hectaren. Deze percelen maken we bouwrijp en verkopen we dan door aan lokale kmo's." PARKING EN MOBILITEIT.De Arteveldestad heeft nog andere troeven in handen om de toekomst veilig te stellen. Zo zal er met vereende krachten worden gewerkt aan de opwaardering van het openbaar domein. Straten worden heraangelegd en men wil hele wijken verkeersleefbaar maken. Kortom, de stad zal het accent leggen op het creëren van een aangenamere woonomgeving. Deze opwaardering zal ongetwijfeld spin-off-effecten creëren voor de privé-sector. Eén van de eerste assen die grondig onder handen wordt genomen, is deze die het Zuid met het Belfort verbindt.Last but not least werkt de stad naarstig aan een nieuw mobiliteitsplan, iets wat Gent best kan gebruiken. Momenteel is de inspraakprocedure ten einde en worden de resultaten en wetenschappelijke studies geanalyseerd. Ook op parkinggebied zitten de stad en de privé-sector niet stil. Tegen het jaar 2000 zal bovengronds parkeren in de stadskern uit den boze zijn, behalve voor inwoners, hulpdiensten en laden & lossen. Twee nieuwe ondergrondse parkings de Kouter en de Belfortparking zien in de nabije toekomst het levenslicht. Uiteindelijk streefdoel is om alle automobilisten een ondergrondse parkeerplaats te kunnen garanderen die op maximaal 500 meter van de bestemming is verwijderd. In de loop van '97 treedt een parkeergeleidingssysteem in werking dat de bezoekers vanaf de ring op een stressloze manier naar een parking zal gidsen. VELDSTRAAT EN CO.Een betere mobiliteit zal ongetwijfeld de eigenaars van commercieel vastgoed ten goede komen. Samenvattend kan men stellen dat Gent op gebied van winkelvastgoed niet slecht scoort. De leegstand op de topliggingen is nagenoeg onbestaande en de prijzen hielden de voorbije jaren stand. Alleen het Urbis-project blijft een doorn in het oog. Het doel, de omvang en de ligging van het winkelcentrum zijn volgens insiders totaal onaangepast. Gent kan zonder problemen een shoppingcenter aan, maar liggingen als Flanders Expo, Merelbeke of in de buurt van de Makro lijken meer opportuun dan het Zuid. De topliggingen voor winkelvastgoed blijven nog steeds de Veldstraat met twee uitlopers. Aan de ene kant is er de Brabantdam die alle moeite van de wereld doet om zich te profileren als de Louizalaan van het Gentse. Aan de andere kant is er de as van de Korenmarkt naar de Lange Munt die iets populairder oogt, maar het de voorbije tijd bijlange niet slecht doet. "Een winkelpand tussen de 100 en de 300m² en met een topligging heeft een gemiddelde huurprijs tussen de 20.000-30.000 frank/m². Deze prijzen liggen zo'n 70 % lager dan deze in Brussel of Antwerpen. De Arteveldestad haalt een rendement van 7 % voor een topligging," weet Boris Van Haare van makelaar Healey & Baker. WONEN.Het woonpatrimonium in Gent kent vele gezichten. Opvallend is dat de sociale woningbouw de voorbije jaren uitzonderlijk aangroeide. Hetzelfde kan worden gezegd van de studentenwoningen. "We zagen een golf van speculaties in koten ontstaan. Dit verbrak het evenwicht en trof impliciet de zwakkeren, namelijk de gezinnen die de prijs van een woning niet langer konden bepalen. We riepen de opdeling van huizen een halt toe door een moratorium van een jaar in te luiden. Dat werd in maart beëindigd. Momenteel wordt elk dossier individueel geanalyseerd," legt Sas Van Rouveroij uit.Anno '95 lag de prijs van een gemiddeld Gents woonhuis volgens de statistieken van Anhyp rond de 2,022 miljoen in de agglomeratie en rond de 1,777 miljoen in het centrum. De goedkoopste woningen vindt men rond de Dampoort en de Brugse Poort. De hoogste prijzen worden behaald in de wijken tussen de Kortrijksepoort en Visserij. De Gentenaars op zoek naar rust en open bebouwingen blijven echter uitkijken naar de randgemeenten. Ondanks de relatief hogere prijzen. EVELYNE HENS GEERT WELLENS GENT Via een gericht grondbeleid naar een nieuw elan.