"Ik ben niet luid genoeg geweest", zei Wouter De Geest, voorzitte...

"Ik ben niet luid genoeg geweest", zei Wouter De Geest, voorzitter Voka, in zijn afscheidsinterview als CEO van BASF, over de onmacht om over belangrijke thema's zoals energie strategische plannen te ontwikkelen voor de regio en het land. Als Jan Jambon, Vlaams minister-president, hem nu niet heeft gehoord, dan nooit meer.