Op 6 december vergadert het uitvoerend comité van het Verbond van Ondernemingen in Brussel (VOB) en de Kamer van Handel en Nijverheid in Brussel (KHNB). Dit orgaan, vanaf 2009 onder leiding van VOB-voorzitter Emmanuel van Innis (Suez), zal beide organisaties gezamenlijk besturen. Vokavoorzitter Urbain Vandeurzen liet VOB-voorzitter Claude Deseille (Winterthur) al weten dat zijn vertrouwen in het bestuur ernstig geschaad is.
...

Op 6 december vergadert het uitvoerend comité van het Verbond van Ondernemingen in Brussel (VOB) en de Kamer van Handel en Nijverheid in Brussel (KHNB). Dit orgaan, vanaf 2009 onder leiding van VOB-voorzitter Emmanuel van Innis (Suez), zal beide organisaties gezamenlijk besturen. Vokavoorzitter Urbain Vandeurzen liet VOB-voorzitter Claude Deseille (Winterthur) al weten dat zijn vertrouwen in het bestuur ernstig geschaad is. Het toenmalige Vlaams Economisch Verbond (nu Voka) en de Union Wallonne des Entreprises sloten in 1971 een protocol, waarbij ze - inspelend op de nakende staatshervorming - de werkgeversvertegenwoordiging in Brussel overlieten aan het VOB. Beide organisaties duidden elk de helft van de bestuursleden van het VOB aan. Onlangs bundelden VOB en KHNB hun krachten in één uitvoerend comité (met twee aparte voorzitters). Voka drong er wel op aan dat de beslissingsprocedures binnen deze structuur paritair bleven. De selectie van het nieuwe uitvoerende comité gebeurde onder impuls van VOB-voorzitter Deseille en KHNB-collega Yvan Huyghebaert (Schindler). De raad van beheer van het VOB duidde op 17 oktober Van Innis aan als nieuwe voorzitter. Hij wordt in die functie ook lid van het uitvoerend comité van het VOB en de KHNB, dat hij in 2009 zal leiden. Twee VOB-bestuursleden stemden tegen Van Innis. Een van hen is Johan Van den Driessche (Voka Brussel, KPMG): "Dat heeft niets te maken met zijn persoon. Het stoort Voka en de Nederlandstaligen dat het protocol niet werd gevolgd. Ook de samenstelling van de executieve werd - ook voor de Vlamingen - door een Franstalige inner circle beslist, waarin Voka of Nederlandstalig Brussel amper werden gekend. Net of de Nederlandstalige ondernemers in Brussel niet zelf in staat zijn hun vertegenwoordigers te kiezen."Christian Franzen, gedelegeerd bestuurder VOB: "Wij hebben Voka niet nodig om onze vertegenwoordigers binnen de nieuwe structuur aan te duiden. We hielden wel rekening met hun verzuchtingen. Het comité bestaat toch voor de helft uit Nederlandstaligen."Enkele Vlamingen die Deseille en co. hebben geselecteerd, blijken eentalig Frans, door francofonen als een taalgenoot te worden beschouwd of een taalgemengde achtergrond te hebben. Binnen Voka wordt gespeculeerd om de relatie met VOB op te blazen en in de hoofdstad een volwaardige patronale organisatie op poten te zetten. Franzen: "Dat zou ik ernstig betreuren." Jan Van Doren (Voka): "We beraden ons over alle opties."H.B.