"Alumni laten mij weten dat ze een bedrijf hebben opgestart en dat ze dat zonder Vlerick Business School nooit hadden gedurfd. Het is prachtig te zien wat de impact van de school is." Marion Debruyne is al twee jaar de decaan van Vlerick Business School en is merkbaar nog altijd tevreden met de complimenten die ze krijgt. Met de school gaat het crescendo: de omzet neemt toe en heeft de grens van 30 miljoen euro overschreden. De businessschool knoopt ook opnieuw aan met winstcijfers.
...

"Alumni laten mij weten dat ze een bedrijf hebben opgestart en dat ze dat zonder Vlerick Business School nooit hadden gedurfd. Het is prachtig te zien wat de impact van de school is." Marion Debruyne is al twee jaar de decaan van Vlerick Business School en is merkbaar nog altijd tevreden met de complimenten die ze krijgt. Met de school gaat het crescendo: de omzet neemt toe en heeft de grens van 30 miljoen euro overschreden. De businessschool knoopt ook opnieuw aan met winstcijfers. "We staan niet stil", zegt Debruyne. "Dit jaar lanceren we een volledige online-MBA-opleiding. De eerste masters in Innovatie en Ondernemerschap zijn afgestudeerd. Dat is een relatief jong project. Ondernemerschap stimuleren blijft een deel van het DNA van de school. Bij de oprichting in 1953 was het de bedoeling ondernemerschap te stimuleren en te ondersteunen met kennis en expertise. Ik wil in die richting doorgaan." Vlerick Business School scoort sterk in de rankings. In die van de Financial Times zit u steevast bij de top drie in de Benelux en de top 25 of 30 in Europa. Hoe belangrijk is dat? MARION DEBRUYNE. "De goede plaats in de rankings is het bewijs van onze inspanningen om onze opleidingen te verbeteren en te werken aan de internationalisering. Onlangs nog bleek dat Vlerick voor het zesde jaar op rij het nummer een is voor executive education in de Benelux. Wereldwijd staan we in die markt op de 32ste plaats." Klopt het dat de gemiddelde salarisverhoging na het afstuderen aan Vlerick Business School net geen 60 procent bedraagt? DEBRUYNE. "De Financial Times neemt in zijn ranking verschillende componenten mee. De salarisstijging drie jaar na het afstuderen speelt daarin een rol. De krant bekijkt ook de component value for money. Dat is de salarisstijging afgezet tegen de kostprijs van de opleiding. Wij scoren daar zeer goed. Aan de andere kant is het missie van deze businessschool ondernemerschap te bevorderen. Als je enkel kijkt naar de salarisverhogingen, dan zou je mensen moeten ontmoedigen te ondernemen. Een starter verdient niet zoveel." Is Vlerick een goedkopere zakenschool dan andere spelers? DEBRUYNE. "In Vlaanderen wordt Vlerick misschien als duur gezien, maar internationaal zijn wij dat niet." Hoe internationaal zijn de deelnemers aan de opleidingen? DEBRUYNE. "In onze masteropleidingen is 30 procent van de studenten geen Belg. In onze voltijdse MBA is dat 75 procent. Dat blijft stijgen. Het is een onderdeel van een goede leeromgeving. "België is een kleine, open economie en we moeten onze studenten meegeven hoe we in een globale wereld kunnen opereren. Onze master- en MBA-opleidingen in Brussel hebben een positief effect op die internationalisering. Maar je bent niet internationaal omdat je een aantal satellietcampussen hebt. Het is een manier van denken." U had een campus in Sint-Petersburg, maar die is gesloten. Nu is Vlerick Business School in China actief. DEBRUYNE. "We hebben een joint venture met de Peking University. Die is net voor vijf jaar vernieuwd. Vlerick Business School werkt ook samen met de universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika en met Imperial College in Londen." Hoe belangrijk is de Vlaamse connectie in een internationale school als Vlerick? DEBRUYNE. "De band met Vlaanderen blijft belangrijk. Talent is onze belangrijkste grondstof. Het is cruciaal hier een goede businessschool te hebben. Ze is internationaal en lokaal relevant." Kunt u op tegen London School of Economics, Insead of IMD? DEBRUYNE. "We positioneren ons als een regionale leider in het hart van Europa. Ik heb gewerkt aan een aantal topscholen in de Verenigde Staten. Daar willen professoren vooral veel publiceren. Onze proffen besteden veel aandacht aan het leerproces en slaan de brug naar de praktijk." Zijn gespecialiseerde, kortlopende opleidingen op maat van bedrijven de toekomst? DEBRUYNE. "Die activiteit groeit al twee jaar op rij. Er is een behoefte aan levenslang leren. Als u 25 jaar geleden een marketingopleiding hebt gevolgd, dan was dat voor de digitalisering. Marketing is volledig veranderd. Daarnaast hebben mensen hebben minder tijd en moeten opleidingen korter worden." Is het moeilijker zich te positioneren tussen de klassieke master- en MBA-opleidingen? Het aantal scholen dat een MBA aanbiedt, is niet bij te houden. DEBRUYNE. "Er zijn 6000 businessscholen in de wereld en er komen er alleen maar bij. In Azië komen ze snel opzetten. We mogen blij zijn dat onze MBA-opleiding in de top 100 van de wereld zit en onze masteropleidingen in de top 30. "We innoveren constant in onze opleidingen. Met onze executive-MBA-studenten trekken we naar Silicon Valley, Zuid-Afrika, China en Dublin. Onze masterstudenten bezoeken de start-upcommunity in Berlijn. Dat is een meerwaarde."