Nieuwe politieke kultuur
...

Nieuwe politieke kultuurDe VLD wil niet langer het geïnstitutionalizeerd overleg in de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (Serv) afschaffen (zie ook Tweespraak, blz. 3). De Vlaamse liberalen stellen wel een aantal wijzigingen voor die de macht van de Serv moeten inperken en de samenstelling ervan meer pluralistisch maken.André Denys, VLD-fraktieleider in het Vlaams parlement, tegenover Trends : "Er is geen meerderheid voor de afschaffing van de Serv. We willen onze principes het uitzuiveren van de zuilbelangen uit de politieke besluitvorming op een meer realistische manier nastreven. We geloven nu dat de Serv beter behouden blijft, maar dan wel met de nodige wijzigingen." Een zoveelste breuk met de Verhofstadt-doctrine in het nieuwe tijdperk- De Croo ? Denys : "Onze nieuwe ideeën rond de Serv dateren van voor de verkiezing van De Croo tot partijvoorzitter. Het is een initiatief van de VLD-fraktie in het Vlaams parlement, als onderdeel van de door ons aangekondigde konstruktieve oppositie," aldus Denys. De VLD heeft een voorstel van dekreet ingediend tot wijziging van de samenstelling van de Serv. Daarin worden de zeven toegevoegde leden (de door de politici aangestelde "experts") van de Serv geschrapt. Dat systeem is overigens reeds enige tijd kaduuk. De VLD laat de twee mandaten waarop ze recht heeft, onbezet. Voor de SP zetelen twee kabinetsmedewerkers, terwijl twee van de drie CVP-leden onlangs ontslag namen wegens hun politiek engagement. In het VLD-voorstel wordt verder het aantal vertegenwoordigers van de sociale partners opgetrokken van 10 tot 13, om zo ook andere organizaties bij de Serv te kunnen betrekken. "Langs werkgeverszijde is de positie van de katolieke zuil met de Boerenbond en het NCMV te sterk. Ook andere strekkingen of neutrale organizaties moeten in de Serv vertegenwoordigd zijn," vindt de VLD-fraktieleider.Verder wil de VLD de machtsvoorsprong van de Serv ten opzichte van het Vlaams parlement inperken. Denys : "Wij vragen dat regeringsontwerpen eerst in het parlement worden besproken, althans wat de krachtlijnen betreft, alvorens de officiële adviesorganen hun zeg doen."De VLD zal al deze voorstellen aankaarten bij het voor begin volgende maand geplande debat in het Vlaams parlement omtrent de werking van deze assemblee. Basis vormt een nota van parlementsvoorzitter Norbert De Batselier (SP), die zelf de ambitie heeft terrein te heroveren op de regering. Komt er dan toch een nieuwe politieke kultuur van de grond in Vlaanderen ? ANDRÉ DENYS (VLD) Wil Serv niet langer meer afschaffen. Breuk met Verhofstadt-periode ?