Toen Dieter Lesage begin mei 1996 de essaybundel Onzuivere gedachten - Over het Vlaanderen van de Minister-President publiceerde, draaide hij al enkele maanden mee als parlementair medewerker van Kathy Lindekens (SP), de secretaris van het Vlaams Parlement. Blijkbaar voelde minister-president Luc Van den Brande (CVP) zich persoonlijk aangevallen. Volgens Lesage sprak hij Lindekens in de koffiekamer van het parlement "intimiderend" aan o...

Toen Dieter Lesage begin mei 1996 de essaybundel Onzuivere gedachten - Over het Vlaanderen van de Minister-President publiceerde, draaide hij al enkele maanden mee als parlementair medewerker van Kathy Lindekens (SP), de secretaris van het Vlaams Parlement. Blijkbaar voelde minister-president Luc Van den Brande (CVP) zich persoonlijk aangevallen. Volgens Lesage sprak hij Lindekens in de koffiekamer van het parlement "intimiderend" aan over het boek. De SP wilde de krappe coalitie niet in gevaar brengen en Lindekens trok haar steun voor Lesage in. Uiteindelijk nam hij zelf ontslag. Sindsdien is de 32-jarige filosoof werkloos. Lesage gebruikte zijn tijd onder meer om een nieuwe essaybundel te schrijven, Zwarte gedachten over België. Ook daarin toont hij zich nog altijd een politiek woelwater, waarop moeilijk een etiket te kleven valt. Zijn kruit verschiet hij vooral in de richting van de Vlaamse Beweging en, niet altijd rechtstreeks, naar de communautaire politiek van Van den Brande. Zijn boek zal dan ook vooral gelezen worden als een bizar belgicistisch pleidooi met een paternoster van vreemde gedachtekronkels. Eigen volk laatst. Het verwijt van nestbevuiling zal in bepaalde kringen dan ook niet uit de lucht zijn. Enkele andere thema's, zoals de politieke recuperatie van de Witte Mars, de nieuwe televisiecultuur en het dragen van de islamitische hoofddoek, verzeilen daardoor haast spontaan op de achtergrond. Nochtans neemt Lesage ook bij deze onderwerpen markante standpunten in. Hij ziet de hoofddoek bij moslimmeisjes, bijvoorbeeld, helemaal niet als een teken van onvrijheid of zelfs fundamentalisme, maar "in de meeste gevallen" koppelt hij er een "emancipatorische betekenis" aan vast.Als het boek al enige deining wekt, zal het evenwel vooral over het voorstel gaan om van Brussel een volwaardig derde gewest te maken (naast Vlaanderen en Wallonië) en het grondgebied ervan zelfs uit te breiden tot de volledige 02-telefoonzone. "Indien Vlaamse politici echt willen dat Brussel 'Vlaamser' wordt, dan zou Vlaanderen een stuk van zijn territorium, dat sociaal en economisch toch al in zeer grote mate tot het Brussels Gewest gerekend kan worden, aan Brussel kunnen afstaan." Vraag is wat de Vlaming Lesage hier beweegt. Misschien wil hij gewoon keet schoppen. Als provocatie mist deze uitleg evenwel zijn doel, want het standpunt negeert de geschiedenis en de politieke constellatie zozeer, dat het niet eens een debat op gang kan brengen.Dieter Lesage, Zwarte gedachten over België. Dedalus, 166 blz., 599 fr. ISBN 90 5281 128 8.LDD