Waar zijn de ondernemers in Vlaanderen? Misschien had u wel echte ondernemers in uw bedrijf, maar hebt u ze de deur gewezen. Echte ondernemers lopen niet lijdzaam aan de leiband. Professor Hans Crijns (Vlerick Leuven Gent Management School) wijst erop dat zelfs veel CEO's of topmanagers met uitzonderlijke leiderschapscapaciteiten lang niet altijd échte ondernemers zijn. Prompt voegt hij eraan toe: "Anderzijds zijn er mensen met een zeer ondernemende attitude zoals Kim Clijsters, Justine Hénin of Johan Musseeuw, die niet als ondernemer gepercipieerd wo...

Waar zijn de ondernemers in Vlaanderen? Misschien had u wel echte ondernemers in uw bedrijf, maar hebt u ze de deur gewezen. Echte ondernemers lopen niet lijdzaam aan de leiband. Professor Hans Crijns (Vlerick Leuven Gent Management School) wijst erop dat zelfs veel CEO's of topmanagers met uitzonderlijke leiderschapscapaciteiten lang niet altijd échte ondernemers zijn. Prompt voegt hij eraan toe: "Anderzijds zijn er mensen met een zeer ondernemende attitude zoals Kim Clijsters, Justine Hénin of Johan Musseeuw, die niet als ondernemer gepercipieerd worden." Om échte ondernemers te duiden, heeft hij het liever over "rambotypes, die niet altijd ondernemers in de gangbare betekenis van het woord zijn. Een ondernemer is flexibel, creatief en wil zijn eigen ding doen. Dat is alleen mogelijk binnen een bedrijf dat daartoe de ruimte creëert."Kortom, heeft Vlaanderen te weinig ondernemende types of smoren Vlaamse managers de ondernemersinstincten van hun medewerkers in de kiem? Daarmee zitten we midden in een van de zeven disputen die weergegeven worden in Innovatie ontmaskerd - Debatten over innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen. Op basis van die discussies hebben juriste Kristien De Wolf (Vlerick) en econoom Bart Clarysse (Vlerick en Universiteit Gent) een boek samengesteld, dat op het eerste gezicht een fundamentele doorlichting maakt van het ondernemerschap in Vlaanderen. Ook de deelnemers aan de debatten doen het beste verhopen. Onder hen rasondernemers als Marc Coucke van Omega Pharma, Jurgen Ingels van Clear2Pay en Roland Duchâtelet van Melexis. Andere illustere namen zijn de innovatiegoeroes Koenraad Debackere van de KU Leuven en Loek Nijman van Philips. Met professoren als Hans Crijns en Dirk Buyens is er ook een puike academische delegatie. Het boek kwam tot stand binnen het Vlerick Innovatie Netwerk, dat vier jaar geleden van stapel liep als netwerk voor hightechstarters. De zeven thema's (zie kader: Zeven debatten) overlopen het hele ondernemersterrein. Ze spruiten voort uit het vraagstuk waarmee het boek geopend wordt: "Wie wil overleven in onze wereldeconomie moet innoveren. Innoveren is zich aanpassen." Dat probleem levert enkele energieke uitlatingen en discussiemomenten op, maar dat sporadische vuurwerk duurt nooit lang genoeg om de vele saaie momenten te doen vergeten. Te vaak wordt de lont van de discussie gedoofd door gemeenplaatsen. Nu en dan zijn er rake schoten, maar finaal blijkt het boek veel rijker aan losse flodders dan aan scherpe conclusies. Ook de taal had best wat opgeschud en afgestoft mogen zijn (eindredactie is nochtans niet onbetaalbaar in Vlaanderen). Bart Clarysse & Kristien De Wolf, Innovatie ontmaskerd - Debatten over innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen. Acco, 111 blz., 16 euro.Luc De Decker