Sukkelen in de VS
...

Sukkelen in de VSZes maanden geleden kreeg Vlaanderen er in de VS voor het aantrekken van Amerikaanse investeerders twee antennes bij : naast San Francisco en Boston werden kantoren geopend in Chicago en Dallas. Maar alleen San Francisco is operationeel. In Boston is nog steeds geen opvolger voor Luc De Brouckere die naar de privé overstapte ; Martin Hinoul, die in de VS al 12 jaar technologie-attaché is voor de federale regering, stelde zich kandidaat maar haakte af na grondige onenigheid over de te volgen strategie. Hinoul wilde een overkoepelende Fioc-USA leiden, met klemtoon op een sectorale in plaats van een geografische benadering. In Chicago en Dallas werden twee nieuwe vertegenwoordigers benoemd, maar zij werden vorige week door de Vlaamse regering ontslagen wat vragen oproept over de selectieprocedure. Met andere woorden : Boston, Chicago en Dallas zijn opnieuw vacant, in een strategisch gebied dat traditioneel een kwart van onze totale buitenlandse investeringen oplevert. De voorbije jaren gaat echter de ene Amerikaanse investeerder na de andere aan onze neus voorbij. Air bag-fabrikant Morton verkoos na een vrij amateuristische behandeling Nederland ; de farmaproducent Lily koos Wallonië en ernstige kandidaten voor een call center in Vlaanderen gingen uiteindelijk naar Groot-Brittannië ( Holiday Inn, Best Western, Intercontinental, Delta Airlines, Silva Learning, Sykes). Jean-Pierre Vandeloo, ex- Janssen Pharmaceutica, de nieuwe directeur van de DIV/ Dienst Investeren in Vlaanderen (het vroegere Fioc/Flanders investment opportunities council) poogt nu de prospectiedienst te herdynamiseren. Naast versterking in Brussel (van 2 naar 9 medewerkers) gaat op het terrein het aantal prospectoren van 4 naar 10 : vier in de VS, twee in Japan (een investeringsprospector en een technologie-attaché), één in Singapore, één in Zweden voor de Scandinavische landen en twee die opereren vanuit Brussel voor de rest van Europa. Het budget stijgt van 55 miljoen in '93 tot 175 miljoen voor '96. De DIV wordt overkoepeld door een adviserende en coördinerende stuurgroep (met vertegenwoordigers van VEV, NCMV, Kamers van Koophandel en IWT/ Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk en Technologisch onderzoek in de industrie) en een uitvoerend college dat de strategische opties vastlegt. Daarin zetelen Maria de Smet, kabinetschef van de minister-president ; Marc Van den Berg, adviseur van minister voor Economische Zaken Eric Van Rompuy ; Johan De Lange, secretaris-generaal departement Economie ; Alfons Maes, directeur-generaal Economische Zaken ; de directeur-generaal van de VDBH ; Roger Dillemans van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid ; Paul De Gersen namens de GOM's en Jean-Pierre Vandelo voor de DIV. JEAN-PIERRE VANDELO (DIENST INVESTEREN IN VLAANDEREN) De voorbije jaren is de ene Amerikaanse investeerder na de andere aan Vlaanderen voorbijgegaan.