"Het spijt me, maar de mailbox van Rudy Aernoudt is vol." Twéé mobiele telefoons heeft de man die vanaf 1 september de nieuwe kabinetschef wordt van VLD-minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Fientje Moerman. Maar in plaats van hem zelf te kunnen spreken, is de kans groter dat een vrouwenstem je uitlegt dat tientallen mensen voor jou een gelijkaardige poging hebben ondernomen, eveneens faalden en dat hun boodschappen de mailbox van Aernoudt tot wanhoop hebben gedreven.
...

"Het spijt me, maar de mailbox van Rudy Aernoudt is vol." Twéé mobiele telefoons heeft de man die vanaf 1 september de nieuwe kabinetschef wordt van VLD-minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Fientje Moerman. Maar in plaats van hem zelf te kunnen spreken, is de kans groter dat een vrouwenstem je uitlegt dat tientallen mensen voor jou een gelijkaardige poging hebben ondernomen, eveneens faalden en dat hun boodschappen de mailbox van Aernoudt tot wanhoop hebben gedreven. De huidige adjunct-kabinetschef van Waals minister van Economie Serge Kubla ( MR) is een workaholic. Tijdens zijn studententijd in Leuven combineerde hij al de opleidingen Economie en Filosofie (tweemaal cum laude afgestudeerd) en behaalde hij vervolgens een master in Europese Economie aan het Europacollege. De Torhoutenaar deed zijn eerste werkervaring op bij BBL ( ING), waar hij het schopte tot corporate-kredietmanager en lid van het regionale kredietcomité onder toezicht van huidig ING-topman Luc Vandewalle. Na vier jaar vertrok Aernoudt naar de Europese Commissie, waar hij belast werd met onder meer de economische evaluatie en financiële audit van de communautaire programma's. "In dienst treden van de Europese Commissie was mijn ideaal," legt Aernoudt uit. "Ik geloof immers sterk in het grote Europese verhaal." In 1996 promoveerde hij tot hoofdeconoom met als verantwoordelijkheid de Europese ondernemingspolitiek. Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 leende de Commissie hem weer aan ons land uit - gedetacheerd, zoals dat officieel heet - en werd hij bijzonder raadgever bij de voorzitter van de Raad van Industrie van de Europese Unie. De Commissie zag hem sindsdien niet meer terug. "De voorzitter van de Raad van Industrie was Serge Kubla, die ik al snel ging appreciëren als minister en als mens," vertelt Aernoudt. "Daarom ging ik graag in op zijn vraag om zijn adjunct-kabinetschef te worden. Bovendien speelde mee dat Wallonië als regio een enorm potentieel heeft op ondernemersgebied, ook al moesten daarvoor enkele clichés doorbroken worden."De komst van de Vlaming in Wallonië bleef niet onbesproken. Maar, geeft een tegenstander uit een Waalse werkgeversorganisatie toe: "Het Waalse ondernemersplan 4 fois 4 is zijn geesteskind en betekent voor Wallonië meer dan één stap in de goede richting. We hebben het bijvoorbeeld aan zijn lobbykracht te danken dat Wallonië eregast is op de handelsbeurs in Gent, terwijl de traditie wil dat alleen landen en geen regio's daarvoor in aanmerking komen." Aernoudt staat bekend als koppig en veeleisend voor zijn medewerkers - ook al komt hij zelf bijna overal te laat aan - maar terzelfder tijd als inspirerend en motiverend. Controverse is de 42-jarige vegetariër niet vreemd. Behalve enkele zeldzame wandelingen aan zee heeft hij lak aan sport. Ontspannen doet hij als docent aan ondere andere de Hogeschool Gent en de universiteit van Nancy, en door boeken en artikels te schrijven die vaak de nodige opschudding teweegbrengen. Zo schreef hij vorig jaar nog in TheWall Street Journal Europe dat "Wallonië geen economische heropleving zal kennen zolang de Waalse socialisten een belangrijk obstakel voor de hervormingen blijven". Boze reacties verzekerd. "Ach, als een goede virtuele voetballer probeer ik de bal te spelen en niet de man," nuanceert Aernoudt, die zelden om een grap of kwinkslag verlegen zit. De bon-vivant ontkent een netwerker te zijn, ook al woont hij nu in Sint-Martems-Latem ("voor de groene omgeving"), frequenteert hij denktanks zoals die van baron Paul Buysse en is hij lid van organisaties als Leuven. inc, het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek, en de Europese Liberale Democraten. Enkele gecontacteerde kennissen vermoeden dat hij lid van de loge is, ook al strookt dat geenszins met de hekel die Aernoudt heeft aan materiële zaken, gezag, protocol, tradities en geheimzinnigheid. Hoewel hij dat laatste minutieus toepast als het op zijn eigen persoonlijke situatie aankomt. "Geen affaires mee," antwoordt hij steevast op persoonlijke vragen. Aernoudt maakt op 1 september de officiële overstap naar het kabinet-Moerman, ook al blijft hij nog één dag per week ter beschikking van Kubla, tot die een opvolger heeft gevonden. Bij de Europese Commissie heeft hij verlof zonder wedde genomen. "De uitgebreide ministerportefeuille van Moerman vind ik geweldig," zegt Aernoudt over zijn overstap. "Mensen die denken dat economie op federaal niveau een lege doos is, kennen er niets van. De bevoegdheid is in het verleden misschien onderbenut gebleven."De kabinetschef vindt het nog wat te vroeg om prioriteiten op te sommen. "Momenteel stel ik met de minister een ploeg samen," aldus Aernoudt. "Het uitgangspunt is daarbij een platte structuur met mensen die voldoende dossierkennis bezitten. Als ik toch enkele prioriteiten moet aanhalen, dan denk ik zeker aan de uitdagingen op het vlak van de Kruispuntbank, de telecomsector en de verzekeringssector." Minister Moerman vindt dat ze veel geluk heeft met haar nieuwe kabinetschef, die ze al kende via de Hogeschool Gent en via enkele VLD-werkgroepen. "De achtergrond van Aernoudt sluit voor 100 % bij mijn bevoegdheden aan. Hij is niet alleen meertalig ( nvdr - naast de drie landstalen spreekt Aernoudt Engels, Spaans en Italiaans), hij is thuis in economische en bedrijfsmatige materies, kent zeer goed de Europese omgeving én is vertrouwd met de politieke gevoeligheden op nationaal en zeker op regionaal niveau." De minister doet er wel goed aan te weten dat Aernoudts succes op het kabinet-Kubla mede te verklaren is door de carte blanche die de MR-minister zijn medewerker gaf - al mag dat niet met zoveel woorden gezegd worden. Vraag is of de VLD, en met name het controlerende trio Karel De Gucht, Guy Verhofstadt en Patrick Dewael, hem die vrijheid zullen gunnen. An Goovaerts"Mensen die denken dat economie op federaal niveau een lege doos is, kennen er niets van."