Bundelen commercializatie
...

Bundelen commercializatieDrie Vlaamse veilingen REO in Roeselare, VMV in Sint-Katelijne-Waver en Veiling der Kempen in Hoogstraten denken na over samenwerking op het vlak van commercializering van hun produkten. Begin volgende week moeten de raden van bestuur van de drie veilingen zich uitspreken over voorstellen in die zin. Dan krijgen de veilingen de resultaten onder ogen van een doorlichting van hun werking door het bureau A.T. Kearney. De veilingen werkten al samen op het vlak van simultaanverkoop, maar worden nu gedwongen te reageren op een verrassende wending bij de konkurrentie in Nederland. Daar smelten de veilingen samen in één vennootschap, de VTN ( Verenigde Tuinbouwveiling Nederland). Dat betekent een koncentratie van de Nederlandse groentenafzet van ruim 50 miljard frank, waartegen de gezamenlijke omzet van de 3 Vlaamse veilingen ongeveer 15 miljard bescheiden afsteekt. "De Nederlanders begaan een historische vergissing," zegt REO-direkteur Noël Keersebilck. "Zo'n samengesmolten vennootschap zal vervreemden van de teler, zodat die laatste uit de veiling zal stappen en zijn produkten op eigen houtje zal vermarkten. Over een samensmelting van de Vlaamse veiligen zal begin volgende week niet gesproken worden." Een toenemend aantal Nederlandse èn Belgische tuinbouwers verenigen zich echter nu al om, buiten de veiling om, verkoopskontrakten af te sluiten met grote afnemers, zoals grootwarenhuizen (zie Trends, 16 november). Eén verkoopsorgaan voor de 3 Vlaamse veilingen zou dat fenoneem moeten rekupereren. "Op de veilingklok ziet iedereen de prijs," zegt Paul Van der Hallen, direkteur van de Veiling der Kempen. "Maar als ze allemaal buiten de klok verkopen, gaan ze onder elkaars prijs. Daarom moeten we samen kontrakten afsluiten." Op termijn zullen zelfs de Nederlandse en Vlaamse veilingen moeten samenwerken, volgens Van der Hallen. "We hebben daarover al met elkaar vergaderd, maar alle initiatieven zijn een zachte dood gestorven," zegt hij. "Nochtans, we hebben dezelfde produkten en dezelfde klanten, namelijk de warenhuizen. Over enkele jaren zullen er nog maar een 10-tal warenhuisketens in Europa overblijven. Tegenover die koncentratie van de vraag zal een koncentratie van het aanbod moeten staan."VEILINGEN Als de telers allemaal buiten de klok verkopen, gaan ze onder elkaars prijs.