Rolmodel voor Midden-Europa
...

Rolmodel voor Midden-EuropaOp de handelsmissie van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel ondertekenden de Vlaamse Confederatie van het Bouwbedrijf (VCB) en de Orde van de Raadgevende Ingenieurs en Engineeringbureaus (ORI) vorige week een samenwerkingsakkoord met hun collega's uit Slovakije en Tsjechië. Als eerste beroepsfederaties vulden beide organisaties de intentieverklaring van minister-president Luc Van den Brande twee jaar geleden concreet in. Ook knoopten de zeventien Vlaamse ondernemingen die aan de reis deelnamen in totaal 303 contacten aan met potentiële kandidaten uit de regio. Jef Ibens, kersvers voorzitter van VCB : "In eigen land maken de constructiebedrijven een moeilijke periode door. Voorzichtige export dringt zich op. Uit een recente enquête blijkt dat onze leden veel belangstelling voor Centraal-Europa vertonen. Tsjechië en Slovakije zijn uitstekende handelspartners. Ze tellen ongeveer evenveel inwoners, hebben een gelijkaardige geschiedenis achter de rug en beschikken over kwalitatieve arbeidskrachten. Bovendien hebben zij nood aan nieuwe woningen en verkeersinfrastructuur, zodat een synergie met de Vlaamse bouwspecialisten voor de hand ligt." Op vraag van de Tsjechische Vereniging van Bouwondernemers en Vereniging van Bouwgilden zal de VCB in eerste instantie een soort vestigingswet uitschrijven. Directeur-generaal Marc Dillen : "Groot probleem in die landen is dat er geen registratie van aannemers bestaat. Zo loop je het gevaar een kat in een zak te kopen. Daarom zullen wij ons systeem, dat gebaseerd is op objectieve criteria (zoals vakkennis, minimaal kapitaal en referenties) en tot ieders tevredenheid loopt, naar hun specifieke situatie en behoeften transponeren. Ook gaan we net zoals nu gebeurt voor Poolse bouwondernemers concrete opleidingsprogramma's verzorgen. Door deze technologietransfers hopen wij op een spin-off-effect voor onze leden en concrete opdrachten in de wacht te slepen." De Tsjechische bouwfederatie toont ook sterke belangstelling voor het Domus Flandria-project in Vlaanderen. Het land heeft dringend nood aan sociale woningbouw en renovatie, maar de fondsen zijn beperkt. Tot nog toe is slechts een budget van vier miljard frank voorzien (waarvan de helft uit het Phare-fonds). PHILIPPE HASPESLAGH Moet het KMO-actieplan van minister Pinxten mee helpen realiseren.