Argumenten om iemand al dan niet op te nemen in de robuuste, driedelige Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging zullen wel altijd gevonden worden, al blijven de wegen van de samenstellers meer dan eens ondoorgrondelijk. Waarom krijgt, bijvoorbeeld, de huidige federale vice-premier Luc Van den Bossche (SP) wel een vermelding en voormalig minister van Cultuur Patrick Dewael (VLD) niet? Zoek Van den Bossche alvast onder de B, waar onder meer vermeld wordt dat de Vlaamse ...

Argumenten om iemand al dan niet op te nemen in de robuuste, driedelige Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging zullen wel altijd gevonden worden, al blijven de wegen van de samenstellers meer dan eens ondoorgrondelijk. Waarom krijgt, bijvoorbeeld, de huidige federale vice-premier Luc Van den Bossche (SP) wel een vermelding en voormalig minister van Cultuur Patrick Dewael (VLD) niet? Zoek Van den Bossche alvast onder de B, waar onder meer vermeld wordt dat de Vlaamse Beweging "niet echt op de agenda (staat) van deze dossierpoliticus, die zijn hyperpragmatisme koppelt aan een no-nonsensestijl." Zou het kunnen dat de in Aalst geboren SP'er een open doekje krijgt omdat hij er als Vlaams minister van Onderwijs enkele jaren geleden voor zorgde dat de realisatie van deze uitgave subsidies ontving? VLD'er Dewael, zijn actie Vlaanderen leeft in zijn periode als minister van Cultuur ten spijt, krijgt niet eens een voetnoot, terwijl prominenten uit het Vlaams Blok een uitvoerige toelichting waard bevonden worden. De schets over de evolutie van het Vlaams Blok bevat overigens - hoe onvolledig, selectief en beknopt ook - pregnante verduidelijkingen. Dat is ook het interessante aan deze encyclopedie. In een notendop krijgt u een stevige portie informatie. In tegenstelling tot de eerste uitgave van dit werk, inmiddels een kwarteeuw geleden, gaat de nieuwe editie geen enkel taboe of minder fraaie historie uit de weg. De advies- en redactieraad werden zorgvuldig pluralistisch samengesteld. Uiteraard is zo'n samenstelling evengoed een uiting van verzuiling en voorzichtigheid dan van puik werk, maar het vermijdt hoe dan ook dat er een al te eenzijdig beeld opgehangen wordt van de geschiedenis. Zelfs in de korte tekst over het Vlaams Blok vinden we dat de radicale partij het vreemdelingenthema er niet erg laat bijgesleurd heeft uit puur electorale overwegingen. Van bij de aanvang in 1978 vormde de vreemdelingenproblematiek één van de belangrijkste pijlers van het programma. Dat de partij zich in de huidige verkiezingscampagne opwerpt als behoedster van het klassieke gezin met een conservatieve visie op de rol van man en vrouw, alsook de bestrijding van de criminaliteit hoog op de agenda plaatst, is evenmin nieuw. De encyclopedie wijst tevens op de nieuw-rechtse denkbeelden van de partij.Maar de hamvraag luidt uiteraard: krijgt Louis Tobback (SP) een open doekje? Neen, tenzij heel even in de tekst over de SP. Pittig detail: Guy Verhofstadt (VLD) wordt wel vermeld. Reginald de Schryver (voorzitter redactie), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Lannoo, 3799 blz., 4990 fr. (cd-rom inclusief). ISBN 9020930427.LDD