Dit is een volgende stap naar de splitsing van België," reageert Jef Vuchelen, professor Economie aan de VUB op het voornemen van de Vlaamse regering om een regionale korting op de vennootschapsbelasting toe te kennen. "Als voorstander van meer fiscale autonomie pleit ik voor haalbare en uitgewerkte voorstellen. De praktische invoering van afcentiemen in de vennootschapsbelasting is niet makkelijk. Zo moet je gaan bepalen waar de winst van een bedrijf - de grondslag van de vennootschapsbelasting - gemaakt wordt. Als de maats...

Dit is een volgende stap naar de splitsing van België," reageert Jef Vuchelen, professor Economie aan de VUB op het voornemen van de Vlaamse regering om een regionale korting op de vennootschapsbelasting toe te kennen. "Als voorstander van meer fiscale autonomie pleit ik voor haalbare en uitgewerkte voorstellen. De praktische invoering van afcentiemen in de vennootschapsbelasting is niet makkelijk. Zo moet je gaan bepalen waar de winst van een bedrijf - de grondslag van de vennootschapsbelasting - gemaakt wordt. Als de maatschappelijke zetel het criterium blijft, bestaat het gevaar dat Waalse ondernemingen massaal hun postbus naar Vlaanderen verhuizen om het fiscale voordeel te genieten, terwijl hun productievestigingen zich in het zuiden van het land bevinden."Een concreet voorstel van economieminister Fientje Moerman (VLD) staat nog niet op papier. Maar de meeste tenoren in de Vlaamse politiek - uitgezonderd SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte - staan achter de idee van een korting op de vennootschapsbelasting. Het idee is niet nieuw. Zeven jaar geleden pleitte toenmalig begrotingsminister Wivina Demeester (CD&V) al voor een doorstorting van de opbrengsten uit de vennootschapsbelasting naar de gewesten volgens een bepaalde verdeelsleutel. In de vorige legislatuur probeerde de rooms-rode coalitie regionale afcentiemen in de vennootschapsbelasting in te voeren, op voorwaarde dat de werkgelegenheid zou stijgen. Dat plan stuitte echter op een Waals veto. Vervolgens brak voormalig economieminister Jaak Gabriëls (VLD) een lans voor een lineaire belastingverlaging van 5 % voor de Vlaamse bedrijven. Maar ook dat voorstel stierf een stille dood. Met het oog op de volgende staatshervorming stelt Moerman nu een Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting voor, als compromis tussen fiscale autonomie en een status-quo. De minister laat zich inspireren door de jongste studie van Joep Konings (KU Leuven). Die stelt vast dat de werkgelegenheid stijgt met 20 % voor elke procent dat de lasten verlagen. Volgens Moermans woordvoerder is het niet de bedoeling de concurrentie met Wallonië en Brussel aan te wakkeren, maar het bestaande instrumentarium uit te breiden. Tot op heden blijft het economische beleid nog te veel beperkt tot subsidies. "Dit voorstel heeft verregaande gevolgen," besluit Vuchelen. "Het wetboek over inkomstenbelasting moet worden herschreven, de bedrijfswinsten anders bepaald en de administratie gesplitst. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de Vlaamse regering een ondernemer met een fabriek in Namen en maatschappelijke zetel in Antwerpen fiscaal gaat stimuleren om in Wallonië te investeren?"E.P.