Volgende week heeft de Union Wallonne des Entreprises een nieuwe gedelegeerd bestuurder. Xavier Desclée, vandaag nog algemeen directeur van de Waalse werkgeversorganisatie, wordt de tegenpool van Mieke Offeciers ( Vlaams Economisch Verbond).
...

Volgende week heeft de Union Wallonne des Entreprises een nieuwe gedelegeerd bestuurder. Xavier Desclée, vandaag nog algemeen directeur van de Waalse werkgeversorganisatie, wordt de tegenpool van Mieke Offeciers ( Vlaams Economisch Verbond). Desclée verpersoonlijkt het nieuwe Waalse dynamisme, dat vooral leeft bij kmo's. "Te veel hebben de Waalse politieke en economische middens zich gefixeerd op Vlaanderen," geeft hij toe. "Vandaag beseffen we dat we na de staatshervormingen zelf het heft in handen moeten nemen. We hebben de bevoegdheden en de middelen."In tegenstelling tot het VEV hoor je bij UWE geen pleidooi voor een verdieping van de economische autonomie op het gebied van fiscaliteit en sociale zekerheid. "Wij zijn geen vragende partij voor een verdere staatshervorming, ça suffit," antwoordt Desclée. "Ik deel wel het VEV-standpunt dat de loonlast in dit land veel te hoog is." Vlaanderen pakt uit met het argument dat een regionalisering van de sociale zekerheid voldoende middelen genereert om de loonlast op een aanvaardbaar niveau (20% lager dan vandaag) te brengen. "Zo'n standpunt brengt de solidariteit tussen noord en zuid in gevaar," meent Desclée. "Die functioneert beter naarmate de groep solidaire personen groter is. Wie de sociale zekerheid wil splitsen, redeneert op korte termijn. Prognoses tonen aan dat Vlaanderen binnen dertig jaar van de Waalse solidariteit zal genieten en er - bijvoorbeeld in de pensioenen - een geldstroom van zuid naar noord zal zijn."Dit lijkt net een argument pro de splitsing. Wie garandeert immers dat Wallonië binnen dertig jaar niet de regionalisering zal doordrukken om die geldstroom stil te leggen? Desclée ontkent: "Wallonië heeft nooit een eisende traditie gehad." Doornikenaar Desclée (44 j.) studeerde handelsingenieur en toegepaste economie aan de UCL, waar hij zes jaar onderzoek deed naar ondernemingsstrategieën. Later voegde hij er een diploma aan toe bij het Franse Insead en het Amerikaanse Harvard. Vanaf 1985 werkte hij mee aan herstructureringen binnen de Generale Maatschappij, onder meer bij FN, Diamant Boart en Union Minière. Bij die laatste groep werkte Desclée nauw samen met de huidige VEV-voorzitter Karel Vinck. "Karel is een vriend," zegt Desclée. "Hij is een zeer goede patron, aangenaam, loyaal, respectvol, direct en hij heeft een uitstekend doorzicht." De nieuwe UWE-topman ziet Vlaanderen als een voorbeeld voor de Waalse werkgevers: "Ik zeg bravo voor de Vlaamse bedrijven. Zij hebben het recht om fier te zijn. Maar te fier kan je ook zijn. En dat heet arrogantie. Dat is gevaarlijk, want je moet je economische troeven elke dag waarmaken en de doelstellingen niet uit het oog verliezen."